• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten
01 JAN 1949

Verdragen van Genève (1949)

  link naar de engelse tekst Verdragen van Genève (1949) (+ protocollen bij de Verdragen van Genève over internationaal humanitair recht,...
10 DEC 1948

UVRM

Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede.Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot barbaarse handelingen.Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen...
10 DEC 1948

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook.
01 JAN 1948

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - UVRM (1948)

De Universele verklaring voor de Rechten van de Mens is het uitgangspunt van de Liga voor Mensenrechten. De verklaring werd aangenomen door de lidstaten van de VN. Ze is universeel en bevat de...
01 JAN 1945

Handvest van de Verenigde Naties (1945)

  link naar Handvest van de Verenigde Naties...

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief