LIGA 
30 NOV 1999

Privacyverklaring & cookiebeleid

Privacyverklaring De Liga voor Mensenrechten hecht belang aan jouw privacy. In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacywet)...
10 DEC 1948

UVRM

Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede.Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot barbaarse handelingen.Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen...
10 DEC 1948

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.