06 JAN 2012

Salduz-wet: minimalistische interpretatie van het Europese recht op een eerlijk proces

De nieuwe Salduz-wet op de rechtsbijstand, die sinds 1 januari 2012 van kracht is, strookt volgens de Liga voor Mensenrechten niet met de Salduz-rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de...
30 SEP 2011

Veroordeling van Adecco is opportuniteit voor markt

Noot bij vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 31 mei 2011, 21 ste Kamer, A.R. 2009/10831/A
07 SEP 2011

Parlementaire Vragen 09.2011 - Privacy

Federaal Parlement - De Kamer 2011.09.05 Phishing-berichten 2011.09.15 NMBS - toekomstige chipkaart 2011.09.15 Statistische gegevens waarover DAVO kan beschikken Vlaams Parlement 2011.09.13...
26 AUG 2011

Gedeeltelijke vernietiging Wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen

Arrest nr. 137/2011 van het Grondwettelijk Hof dd. 27 juli 2011 Wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen:...
26 AUG 2011

Verhoor van minderjarigen beter afgebakend

Elke minderjarige krijgt het recht om door een rechter te worden gehoord in alle rechtszaken die te maken hebben met ouderlijk gezag, recht op huisvesting en recht op persoonlijke relaties. De...
26 AUG 2011

'Salduz' nogmaals gewijzigd

Wie wordt verhoord of wiens vrijheid wordt benomen, krijgt het recht om zich te laten bijstaan door een advocaat. Het nieuwe amendement van de Senaat houdt in dat een verhoor zonder advocaat wel een...
26 JUL 2011

Grondwettelijk Hof verklaart het vernietigingsberoep inzake PNR onontvankelijk

De Ligue des Droits de l'Homme diende op 1 maart 2010 een vernietigingsberoep in bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 30 november 2009 "houdende instemming met de Overeenkomst tussen de...
22 JUL 2011

Parlementaire e.a. vragen juli 2011

- 27 juli 2011: In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel...
30 JUN 2011

Het Bangladesh International Crimes Tribunal: vloek of zegen?

Een welgekomen nieuwe vorm van internationale strafjustitie of een aanfluiting van internationale mensenrechtenstandaarden?
30 JUN 2011

Over afkomst en mensenrechten

Noot bij EHRM Sharon Horie t. Verenigd Koninkrijk, 1 februari 2011
26 JUN 2011

Aanwezigheid advocaat bij eerste verhoor

De Senaat heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de uitoefening regelt van het recht op bijstand door een advocaat dat verdachten hebben bij het eerste verhoor. Dat voorstel komt tegemoet aan het...
22 JUN 2011

Kinderen krijgen eindelijk recht op spreken

Na ruim tien jaar doorbraak over wetsvoorstel Sabine de Bethune Persbericht CD&V senaatsfractie | Brussel - 14 juni 2011 Deze maand realiseerde de senaatscommissie Justitie een doorbraak over het...

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.