30 JUN 2011

Over afkomst en mensenrechten

Noot bij EHRM Sharon Horie t. Verenigd Koninkrijk, 1 februari 2011
26 JUN 2011

Aanwezigheid advocaat bij eerste verhoor

De Senaat heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de uitoefening regelt van het recht op bijstand door een advocaat dat verdachten hebben bij het eerste verhoor. Dat voorstel komt tegemoet aan het...
22 JUN 2011

Kinderen krijgen eindelijk recht op spreken

Na ruim tien jaar doorbraak over wetsvoorstel Sabine de Bethune Persbericht CD&V senaatsfractie | Brussel - 14 juni 2011 Deze maand realiseerde de senaatscommissie Justitie een doorbraak over het...
21 JUN 2011

Parlementaire e.a. vragen juni 2011

- 2011-06-01 Vraag van mevrouw Eva Brems aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de privacy van de vliegtuigpassagiers op de vluchten van en naar Australië" (nr. P0361) - 2011-09-06...
31 MEI 2011

Parlementaire vragen mei 2011 | detentie

- Schriftelijke vraag nr. 5-2324 van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 12 mei 2011 aan de minister van Justitie | Penitentiair personeel - Beschikbaar personeel per gedetineerde - Onevenwichtige...
06 MEI 2011

Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap

De Verenigde Naties namen op 13 december 2006 het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aan. België ratificeerde dat verdrag en het bijhorende facultatieve protocol op 2 juli...
30 MAA 2011

Het laatste duwtje: TvMR sprak met Françoise Tulkens, vicevoorzitter van het EHRM

Onlangs verschenen de Faits et chifres 2010 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Die zijn indrukwekkend. Op 1 januari van dit jaar lagen zo’n 139.650 verzoeken op...
30 MAA 2011

De grenzen van het onderlinge vertrouwen binnen het Europese asielrecht

Noot bij het arrest EHRM (GC) 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland
30 MAA 2011

De Raad van State, de lerares wiskunde en de hoofddoek

Noot bij het arrest R.v.St. 21 december 2010
30 MAA 2011

Debatavond over de (voorstellen tot) hervorming van het strafprocesrecht

Naar aanleiding van het interview in de Juristenkrant nr. 219/2010 met procureur-generaal F. Schins ("Ons strafprocesrecht moet helemaal anders. Tabula rasa!") en de reactie in de Standaard van...
25 FEB 2011

Internering: plenaire vragen & antwoorden febr. 2011

Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de geïnterneerden» (nr. 5-407) Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over...
10 DEC 2010

Parlementaire activiteiten over internering

Parlementaire vragen van Bert Anciaux aan de minister van Justitie Stefaan De Clerck: SENAAT - Schriftelijke vragen van Bert Anciaux dd 16 december 2010: nr 5-569, nr 5-570, nr...

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.