21 JUN 2011

Parlementaire e.a. vragen juni 2011

- 2011-06-01 Vraag van mevrouw Eva Brems aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de privacy van de vliegtuigpassagiers op de vluchten van en naar Australië" (nr. P0361) - 2011-09-06...
31 MEI 2011

Parlementaire vragen mei 2011 | detentie

- Schriftelijke vraag nr. 5-2324 van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 12 mei 2011 aan de minister van Justitie | Penitentiair personeel - Beschikbaar personeel per gedetineerde - Onevenwichtige...
06 MEI 2011

Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap

De Verenigde Naties namen op 13 december 2006 het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aan. België ratificeerde dat verdrag en het bijhorende facultatieve protocol op 2 juli...
30 MAA 2011

De grenzen van het onderlinge vertrouwen binnen het Europese asielrecht

Noot bij het arrest EHRM (GC) 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland
30 MAA 2011

De Raad van State, de lerares wiskunde en de hoofddoek

Noot bij het arrest R.v.St. 21 december 2010
10 DEC 2010

Parlementaire activiteiten over internering

Parlementaire vragen van Bert Anciaux aan de minister van Justitie Stefaan De Clerck: SENAAT - Schriftelijke vragen van Bert Anciaux dd 16 december 2010: nr 5-569, nr 5-570, nr...
25 OKT 2009

Giuliani en Gaggio

Dinsdag 25 augustus 2008 sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich uit in de zaak Giuliani en Gaggio t. Italië.
29 OKT 2008

Geen gerechtigheid in de TOTAL-zaak

Het Hof van Cassatie besliste op 29 oktober om geen verder onderzoek te verrichten naar een klacht die vier Birmaanse vluchtelingen tegen oliegigant Total neerlegden. De beslissing is het einde van een acht jaar durend proces vol onregelmatigheden.
30 SEP 2008

Zwarte lijst met terreurverdachten miskent rechten van verdediging

Europees Hof voor Justitie vernietigt Europese verordening die de zwarte lijst met terreurverdachten van de VN omzet naar Europees recht.
26 SEP 2008

Greenpeace vrijgesproken van bendevorming

De raadkamer van Dendermonde besliste op 16 september Greenpeace niet te vervolgen. Electrabel beschuldigde de vereniging in niet minder dan 7 arrondissementen van bendevorming. Dendermonde was het eerste arrondissement waarin de zaak voorkwam.
05 MAA 2008

Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaat

Dit KB bepaalt op welke visuele wijze (pictogram) bekend moet worden gemaakt dat er camerabewaking is. link naar de wettekst Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt...
20 DEC 2007

Het Handvest Grondrechten: eindelijk een mensenrechtelijke basis voor de Europese Unie

Op 12 december ondertekenden de voorzitters van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad het ‘Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie’. Ook de lidstaten (behalve Groot-Brittannië en Polen) onderschreven de tekst.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.