17 JUN 2004

Art. 119 bis en art. 119 ter Nieuwe gemeentewet (2004)

Deze artikels handelen over de bevoegdheid voor gemeentes om gemeentelijke administratieve sancties (GAS) op te leggen in geval van overlast etc. Link naar de wettekst: Art. 119 bis en art. 119...
19 DEC 2003

Wet betreffende terroristische misdrijven (2003)

In deze wet vind je een omschrijving van het begrip terroristisch misdrijf en terroristische groepering. Louter lidmaatschap is reeds voldoende om gesanctioneerd te worden. link naar wettekst:Wet...
06 JAN 2003

Wet op de bijzondere opsporingsmethoden (2003)

Deze wet geeft de politie meer bevoegdheden om terrorisme en zware, georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Het is een omstreden wet omdat zij op gespannen voet leeft met het recht op privacy en...
31 OKT 2002

Everbergwet (2002)

Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
03 MEI 1996
08 DEC 1992

Privacywet

Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens...
05 AUG 1992

Wet op het politieambt (1992)

Kennis van deze wet is onmisbaar voor elke politieambtenaar. Deze wet bevat immers de regels voor een correct politieoptreden. link naar de wettekst:Wet op het...
18 DEC 1990

Internationale Conventie ter Bescherming van de Rechten van alle Arbeidsmigranten en hun Gezinsleden

Dit is een internationaal instrument om de rechten van arbeidsmigranten en hun gezin te beschermen. De conventie werd aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 18 december...
20 JUL 1990

Wet betreffende de voorlopige hechtenis (1990) | Detentie

Deze wet bepaalt de rechten en plichten bij een aanhouding en een vrijheidsbeneming in het kader van een strafonderzoek. link naar de wettekst Wet betreffende de voorlopige hechtenis...

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.