27 FEB 2018
17 JUL 2017

Liga voor Mensenrechten verzet zich tegen het criminaliseren van kraken van leegstaande panden

Een meerderheid in het federale parlement, met steun van de minister van justitie, staat op het punt een wetsvoorstel goed te keuren dat het kraken van woningen voortaan strafbaar wil stellen. De...
09 AUG 2016

De nieuwkomersverklaring: een stigmatiserend voorstel dat mensenrechten schendt

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, wil een nieuwe en bijkomende voorwaarde invoeren voor vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de...
08 AUG 2014

Mensenrechten en de formatie van de federale regering

Kris Peeters en Charles Michel vervullen een belangrijk opdracht als formateurs van de federale Regering. Ons land staat de komende jaren voor grote uitdagingen en het is van essentieel belang om een...
31 JUL 2014

Nota aan de formateur van de Vlaamse Regering

De zomer draait op volle toeren, maar achter de schermen wordt goed doorgewerkt. Ook de Liga wil haar steentje bijdragen aan het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.  Het belang van mensenrechten in...
11 OKT 2013

Een zinvolle detentie, hoe doen we dat? Visietekst gedifferentieerde strafuitvoering

Wat is detentie? Onder detentie verstaan we de vrijheidsberovende straf die een persoon dient te ondergaan in de gevangenis. Volgens nationale en internationale wetgeving en verdragen is bepaald dat...
21 MEI 2013

Omzetting van de Europese databewaringsrichtlijn naar nationale wet

Momenteel loopt de stemming voor de Big Brother Awards 2013, maar de “winnaar” van de eerste editie (2010) was de dataretentierichtlijn. Dit heeft blijkbaar weinig zoden aan de dijk...
12 SEP 2012

Hervorming voorwaardelijke invrijheidstelling: onhaalbaar en onwettig

Het meegedeelde voorstel van het kernkabinet tot hervorming van de voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI), is niet in overeenstemming met de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de...
31 MEI 2012

Naar Raad van State tegen GAS

De Liga voor Mensenrechten heeft op vrijdag 25 mei bij de Raad van State 4 verzoekschriften ingediend tegen de uitbreiding van de GAS-reglementen van Brugge, Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek. De Liga...
30 MEI 2012

Liga-standpunt omtrent GAS

We zijn niet zo opgetogen over de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Samengevat zijn dit onze kritieken: De wet van 13 mei 1999 tot invoering van Gemeentelijke Administratieve Sancties biedt aan...
24 MEI 2012

Hans Claus over het ontbreken van een effectief toezichtsmechanisme in de Belgische gevangenissen

Hans Claus in een interview in Orde van de Dag in september 2011. Hans Claus klaagt de ontbrekende effectieve toezichtsmechanismes in de Belgische gevangenissen aan. Oorzaak is de ontbrekende...

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.