• Word gratis lid
 • Investeer in Mensenrechten

Nieuwsbrief maart 2017

29 maart 2017

Aanbod privacyworkshop ‘Big brother ís watching you.’ “Voor uw veiligheid wordt dit gesprek opgenomen.” Dit hoorde je vast al wel eens? En wat was je reactie? ‘Voor mijn veiligheid?! Hoe draagt het opnemen van dit gesprek bij aan míjn veiligheid?’

       

Liga voor Mensenrechten VOLG ONS OPVolg ons op FacebookVolg ons op TwitterSTEUN ONS
Nieuwsbrief niet leesbaar? Klik dan hier
Nieuwsbrief maart 2017

De Liga in beweging

Aanbod privacyworkshop ‘Big brother ís watching you.’

“Voor uw veiligheid wordt dit gesprek opgenomen.” Dit hoorde je vast al wel eens? En wat was je reactie? ‘Voor mijn veiligheid?! Hoe draagt het opnemen van dit gesprek bij aan míjn veiligheid?’

Onze overheid, die wordt verondersteld naast onze veiligheid ook onze privacy te beschermen, neemt vaak een loopje met dat laatste, al dan niet met de hulp van grote bedrijven als Facebook en Google. Wij houden ons daarom dit jaar bezig met het thema ‘Overheidsbespieding’ (a.k.a. mass surveillance door de overheid).

Wij bieden vanaf nu een nieuwe privacyworkshop ‘Big Brother ís watching us’ aan groepen (organisaties, lokale afdeling van je organisatie, vriendengroepen, studenten…). Tijdens deze 2 à 2,5 uur durende workshop gaan we samen door de anti-terreurmaatregelen met een privacybril: zijn de maatregelen proportioneel, noodzakelijk en democratisch? Anders gezegd: staan de maatregelen in verhouding tot het probleem, moet het op deze manier en kan het allemaal door de beugel in een democratische samenleving?

Lijkt je dit interessant, neem dan contact op met Greet. Wij hanteren speciale, en lage, tarieven, afhankelijk van het soort organisatie of groep. We overleggen graag wat financieel mogelijk is voor jullie. De eerste die een workshop aanvraagt, moet niet betalen.

Big Brother
© Tom Tooles

De Liga in actie

De Liga in de media

 • Vorige week nog interviewde De Standaard onze voorzitter Jos Vander Velpen over de zaak tegen de leden van de Antwerpse politiedienst die in opspraak kwamen door racistische en seksistische uitspraken in een interne Whatsappgroep. Hierin gaat hij onder andere in op de vraag of de uitlatingen strafbaar zijn en deel uitmaken van een groter racismeprobleem.

 • De wijziging van de Vreemdelingenwet van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) bracht veel ophef teweeg. Ook wij lieten hierover onze stem verschillende keren horen in de media. In Knack verscheen het artikel ‘Er zit geen rek meer op het elastiekje van Francken’, waarin we onze standpunten toelichtten.

 • Onze bezorgdheid over de wijziging van de Vreemdelingenwet werd ook opgepikt door de New York Times. Onder de titel: ‘Maatschappelijke organisaties waarschuwen voor nieuwe Belgische deportatiewet’ worden de bezwaren tegen de wet uiteengezet. Onze voorzitter Jos Vander Velpen stelt: ‘We gaan tien jaar terug in de tijd’ en ‘We hebben zes maanden om de wetswijziging aan te vechten en we zijn al druk bezig met het voorbereiden van onze argumenten’.

 • De nieuwe Dataretentiewet van 2016 is nog veel te ruimhartig en druist in tegen de bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens. Daarom hebben wij opnieuw een verzoekschrift ingediend om de vernietiging ervan te vragen. Metro berichtte hierover.

 • We spraken ons uit tegen de vertraging die de opening van het psychiatrisch centrum op Linkeroever oploopt. Hoewel het centrum al in augustus 2016 werd opgeleverd is het nog altijd niet operationeel, waardoor er zo’n 150 toekomstige patiënten nog altijd in een onaangepaste gevangenisomgeving verblijven. Voorzitter Jos Vander Velpen ligt de situatie toe in de Gazet van Antwerpen.

 • Vanuit de commissie terreurbestrijding klinken geluiden om radicale moslims te weren als bezoeker bij gedetineerden. Wij vragen ons af wie er op zo’n lijst gaat terechtkomen en vrezen dat gewone gedetineerden slachtoffer gaan worden van deze maatregel. Zowel VTM Nieuws als De Morgen brachten onze bezwaren in beeld.

 • We hebben veel vragen en bezorgheden rond het gebruik van ‘tasers’ door andere eenheden dan de gespecialiseerde arrestatieteams. Van extra opleiding tot de gevolgen voor beeldvorming, in de Gazet van Antwerpen zetten wij de bezwaren uiteen.

 • Ten slotte ondertekenden we de open brief ‘Geen tweederangsburgers in onze democratische rechtsstaat’, die gepubliceerd werd op 28 februari 2017 in De Morgen. Samen met 70 middenveldorganisaties en prominente Belgen uitten we hiermee onze bezorgdheden over de recente wetswijziging van de Vreemdelingenwet.

Kom ook in actie

Kom op tegen de inperking van het beroepsgeheim

Doe mee aan de actie van onze Franstalige collega’s van La Ligue des Droits de l’Homme, die een actie op touw hebben gezet om het beroepsgeheim niet verder te laten inperken. Aanleiding hiervoor is het recente wetsvoorstel waarbij het beroepsgeheim van sociaal werkers wordt ingeperkt in de strijd tegen terrorisme. Belangrijke redenen waarom dit wetsvoorstel vooral negatieve uitwerkingen heeft zijn beschreven in een open brief namens de OCMW-medewerkers van het Brussels gewest.

La ligue des Droits de l’Homme roept daarom op om je stem te laten horen middels een protestfoto. Concreet:

Neem een foto, idealiter met een groep, met één vinger op je lippen (symbool voor de geheimhouding) en één hand op je oor (symbool van het luisteren).

Plaats de foto op de speciale Facebook-pagina, stuur via twitter (#beroepsgeheim) en stuur de foto per e-mail naar secretprofberoepsgeheim@gmail.com. Gelieve de naam van de organisatie en de woorden ‘Le silence a du sens’ (Zwijgen is goud) te vermelden.

Wij gaven alvast het goede voorbeeld:

Liga voor Mensenrechten

Colloquium Progress Lawyers Network: Rechtsstaat onder druk

Na Parijs was ook Brussel op 22 maart vorig jaar het doelwit van terroristische aanslagen. Het staat buiten kijf dat een correct veiligheidsbeleid met efficiënte maatregelen die focussen op daders een absolute noodzaak is.

In de nasleep van de aanslagen werden een tal van nieuwe, overwegend repressieve wetten en maatregelen aangenomen. Maar draagt dit bij aan een veilige samenleving? Zijn de maatregelen efficiënt? Dreigen ze door hun breed karakter niet gehele bevolkingsgroepen te raken?

Het colloquium georganiseerd door Progress Lawyers Network tackelt deze vragen en wij denken mee. Op 20 april zullen wij samen met advocaten, magistraten, vakbondsmensen en professoren opzoek gaan naar een democratisch antwoord.

Meer informatie: http://www.progresslaw.net/

De Huizen on tour: Ieper

"Den bak?! Het kan iedereen overkomen!" Over kleinschalige, gedifferentieerde en lokaal-ingebedde detentie.

Op 20 april zal het concept van Detentiehuizen nader worden toegelicht, op een amusante avond door een afwisseling van woord met enkele ‘jail’songs, gebracht door Marijn Devalck samen met de projectie van een korte documentaire film over detentiehuizen.

Donderdag 20 april 2016 om 20u00, Het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper

Gratis, mits reservering op naam via: huizenontour@gmail.com

Meer info: https://www.facebook.com/huizenontour/?fref=ts

Niet van ons maar ook interessant

Boek: Je hebt wél iets te verbergen. Auteurs: Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis

Je hebt wel iets te verbergen

In dit boek laten twee onderzoeks- en datajournalisten zien dat privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd is. Ze leggen bloot welke gegevens je allemaal weggeeft en aan wie. En, belangrijker nog: welke ingrijpende gevolgen dat heeft voor ons allemaal.

Dit boek is het resultaat van jarenlang diepgravend onderzoek voor De Correspondent, waarvoor Martijn en Tokmetzis verschillende journalistieke prijzen wonnen. De Liga heeft enkele exemplaren die je hier kan kopen voor –de gereduceerde prijs van - 15 euro + verzendkosten.

 

Boek: De Cirkel (Nederlands), The Circle (Engels). Auteur: Dave Eggers.

De Cirkel

Mae Holland kan haar geluk niet op als ze wordt aangenomen bij De Cirkel, het machtigste internetbedrijf ter wereld. Bij de De Cirkel hebben ze maar één doel: volledige kennis hebben van elke burger. De persoonlijke e-mails van de gebruikers, hun sociale media, betalingsverkeer en aankopen zijn met elkaar verbonden door een universeel besturingsprogramma. Het resultaat: iedereen heeft slechts één online identiteit. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin is aangebroken.

De Cirkel is inmiddels verfilmd en wordt dit voorjaar nog in de Belgische bioscopen verwacht. Wij kunnen niet wachten!

Steun de Liga

Jouw feest: een mensenrechten feest?

Je krijgt een baby, je gaat trouwen, je geeft een instuif of een verjaardagsfeest? Elke gelegenheid is goed om een feest(je) te geven. En dan komt de vraag: welk cadeau wil je?

Dan kan je feest een extra dimensie krijgen. Het feest is voor jullie en de cadeaus een investering in mensenrechten.

Wat moet je doen? Vraag je genodigden een gift te doen op rekeningnummer BE 34 0011 2701 3290 onder vermelding ‘cadeau’ en je eigen naam. Je gasten doen de rest.

Nieuwsgierig naar de opbrengst van jouw feest? Contacteer ons na jouw feest via dorine@mensenrechten.be en wij bezorgen je een overzichtslijst van de schenkers en de bedragen.

Vanaf 40 euro ontvangen jouw schenkers een fiscaal attest van de Liga voor Mensenrechten. Zo genieten ze van een belastingsvermindering van 45%. Een gift van 40 euro kost hen finaal 22 euro. Een gift van 60 euro kost hen 33 euro.

Lees meer op https://investeer.mensenrechten.be

Agenda

20
APR
2017
Het Perron, Polyvalente zaal, Fochlaan 1, 8900 Ieper
20:00 uur
20
APR
2017
Tour & Taxis - Havenlaan 86/c 1000 Brussel
08:30 uur


De Liga voor Mensenrechten organiseert events zoals de Prijs voor Mensenrechten om mensen bewust te maken omtrent het belang van mensenrechten en de schendingen ervan.

Verder zetten wij ook in op het:

 • informeren en sensibiliseren van de bevolking op het vlak van mensenrechten
 • aanklagen van schendingen en, indien noodzakelijk, starten van juridische acties

Informeren, sensibiliseren, aanklagen en het organiseren van events; het vraagt middelen. U kan ons daarbij helpen. Investeer mee in mensenrechten. Doe een gift op https://investeer.mensenrechten.be of op onze rekening BE 34 0011 2701 3290 met de mededeling "Gift attest 2017". U kan er ook voor kiezen om maandelijks een bijdrage over te maken. Voor bijdragen van 40 euro of meer sturen we u volgend jaar een fiscaal attest zodat u een belastingsvemindering geniet van 45%.

Lees meer op https://investeer.mensenrechten.be

Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief