• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

Persbericht: Het VN-Migratiepact is een overwinning voor de mensenrechten

10 december 2018

       

“Het is een overwinning voor de mensenrechten dat premier Michel maandag de steun van de Belgische regering aan het VN-Migratiepact zal geven”, stelt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Dat deze politieke crisis zich afspeelt aan de vooravond van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, is veelzeggend.  

Het is logisch dat er in een democratische rechtsstaat fundamentele, politieke meningsverschillen bestaan over complexe thema’s als migratie en de rol van supranationale overheden. De Liga hekelt echter de stroom aan framing en desinformatie, waarin een misleidende sociale mediacampagne van N-VA (later overgenomen door het Vlaams Belang) het orgelpunt vormde.

Daarnaast is het treffend dat N-VA uit de regering stapt omwille van een niet-bindend pact dat de partij enkele weken ervoor nog steunde. Het migratiethema wordt al langer dan vandaag gehanteerd in politieke symbooldiscussies, vaak ter verhulling van andere, minstens even prangende maatschappelijke problematieken. Dat de andere meerderheidspartijen volhard hebben in hun steun aan dit VN-Migratiepact, vroeg niettemin politieke moed. Het stemt de Liga dan ook blij dat alle andere politieke partijen wel van mening zijn dat mensenrechten de leidraad moeten zijn bij het voeren van migratiepolitiek.

Zoals het niet-bindende pact aanspoort, zouden we moeten streven naar sociale cohesie in onze maatschappij, met respect voor ieders fundamentele rechten en vrijheden en moeten we resoluut ingaan tegen polarisering”, zegt Verstrepen. “Om dit te kunnen garanderen, is een supranationale aanpak van migratie cruciaal, met een Migratiepact dat een veilige, ordelijke, reguliere en menswaardige migratie bevordert. Dat hierbij een mensenrechtenbenadering wordt gehanteerd, is de enige manier om zowel vrijheid als veiligheid voor iedereen te garanderen.”

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief