• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

Kati Verstrepen nieuwe voorzitter Liga voor Mensenrechten

21 november 2017

       

Op 20 november gaf Jos Vander Velpen de fakkel van voorzitter van de Liga voor Mensenrechten door aan Kati Verstrepen. Advocate Kati Verstrepen werd door de algemene vergadering van de Liga verkozen uit twee vrouwelijke kandidaten.

Afscheidnemend voorzitter

Op de algemene vergadering van 20 november nam Jos Vander Velpen (69) afscheid als voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Vander Velpen zat de Liga voor sinds 2004. Hij is advocaat aan de Antwerpse balie sinds 1973 en auteur van diverse boeken.

Over zijn engagement voor de Liga en zijn afscheid zegt hij in De Juristenkrant: “Ik zal nooit zeggen dat ik gestreden heb. (…) Ik heb alleen mijn job gedaan. (….) Nu is het aan de jongere generatie.” Gevraagd naar het meest memorabele moment uit zijn lange carrière als voorzitter, verwijst Van der Velpen naar het Vlaams-Blokarrest uit 2004.

Nieuwe voorzitter

Vander Velpen gaf op 20 november de fakkel door aan Kati Verstrepen. Kati (°1965) is advocate aan de Antwerpse balie sinds 1988, waar ze eveneens stafhouder was (2014-2016). Ze is al even actief in de Raad Van Bestuur van de Liga.

Over haar verkiezing tot voorzitter zegt ze: "Ik ben er heel blij mee. Ik vind het een hele grote eer om mensen als Paul Pataer en Jos Vander Velpen te mogen opvolgen. Ik ben de algemene vergadering dankbaar voor het mandaat en het vertrouwen."

Kati is zich bewust van de uitdagingen. Ze stelt vast dat de mensenrechten in het defensief zitten: "Meer dan ooit is respect voor mensenrechten nodig, want meer dan ooit zijn mensenrechten in gevaar. Tal van politici doen hun kiezers geloven dat we in ‘erg woelige tijden’ leven, dat het gevaar overal dreigt en dat verregaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het recht op privacy, nodig zijn om ons tegen deze dreigementen te beschermen. Het is de taak van de Liga om erop te wijzen in welke mate onze grondrechten hierdoor geschonden worden én dat het geenszins zeker is dat deze mensenrechtenschendingen leiden tot een verhoging van onze veiligheid."

Een belangrijke doelstelling voor de Liga is volgens haar ook om de politieke partijen te blijven wijzen op het belang van mensenrechten, zeker nu de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens naderbij komt (10 december 2018).

Diversiteit en lage drempel

De Liga is verheugd dat een vrouwelijke voorzitter de fakkel overneemt en daarmee het maatschappelijke streven naar meer vrouwen in bestuursfuncties in de praktijk omzet. De Liga streeft echter op álle vlakken naar een zo groot mogelijke diversiteit in haar bestuursorganen en achterban. Of zoals de nieuwe voorzitter het stelt: “De Liga haalt haar legitimiteit uit haar achterban. Deze moet breder, diverser en meer betrokken zijn.” Om de toegang tot de organisatie zo laagdrempelig mogelijk te maken, lanceerde de Liga enkele maanden geleden de bijzonder succesvolle ‘Word gratis lid’-campagne. De campagne zorgde voor een verviervoudiging van het aantal leden en werd op de algemene vergadering verlengd.

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Reacties

oliviers wali - 7 maanden geleden
als voogd van verschillende minderjarige vluchtelingen wil ik graag uw steunactie voor het overleden Koerdische meisje ondertekenen. groetjes, wali

Elke Devroe - 1 jaar geleden
Een hele goede voorzitter keuze! Proficiat Kati, er liggen nog heel veel strijdbare jaren voor jou in het verschiet, de anti terrorisme wetgeving blijft maar uitdijen en daarmee de 'culture of control' en de inperking van vrijheden en mensenrechten. Ik publiceer er al jaren over, en blijf me verbazen over wat onze huidige beleidsmakers allemaal uitvinden! En wees maar zeker dat daar, samen met de voornemens voor het nieuwe jaar, nog een heleboel maatregelen gaan bijkomen, die ook hun effecten gaan hebben op de migratiecrisis en de privacy: veel werk aan de winkel! Als je hulp kan gebruiken in de Ligaraad houd ik me aanbevolen...

Ime Haesendonck - 1 jaar geleden
fantastische doorgave van de fakkel . Jos Vander Velpen ken ik goed en 't was een zeer sterke voorzitter . Hij kan met deze Kati Verstrepen als opvolgster gerust zijn dat de Liga in zeer goede handen is. Bovendien ook erg blij dat het "vrouwenhanden " zijn , waarin de Liga nu ligt. Ik wens Kati Verstrepen en haar team een strijdbare toekomst, deze wereld waar de mensenrechten zo stijl achterbollen heeft jullie zo hard nodig . Alvast een fantastische winnaar van de prijs 2017. Tevens vind ik het fijn dat jullie live gaan , hopelijk vaken , dat kunnen we delen en meer bekendheid geven Hopelijk een aanknooppunt ( 20 november- voorzitter-verkiezing ) om op Media als VRT , VTM, te komen . Aan Jos wens ik al het goede ! Bedankt voor je inzet Jos. Die is dapper, strijdbaar, passioneel en heeft vruchten afgeworpen , met arrest Vlaams Blok 2004 ! Proficiat aan allen

Marc Duyols - 1 jaar geleden
Ik denk dat Kati terecht deze plaats verdiend. Haar grondige kennis en doorgedreven inzet geeft ons hoop in deze tijden van polarisering. Het ga je goed Kati.

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief