• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

Ledendag 2019: Dank u wel, lid!

24 juni 2019

Wil je er volgend jaar graag ook bij zijn? Word gratis lid!

       

Op 15 juni organiseerde de Liga voor Mensenrechten haar jaarlijkse ledendag. Na een tas koffie, een ontbijtkoek en een hartelijk welkom kregen we een motiverende videoboodschap te zien van Naima Charkaoui, die er helaas niet kon bijzijn. In lijn met haar artikel in MO* wees ze ons -mensenrechtenactivisten- op het belang van zelfzorg. Het was een ideaal startschot voor de verdere voormiddag.

De vijf genomineerden voor de Prijs voor Mensenrechten 2019 werden voorgesteld waarna de aanwezige leden elk hun stem uitbrachten voor één van deze vijf waardige kandidaten. In september maakt de Liga bekend wie de Prijs voor Mensenrechten 2019 wint en wie de andere waardige genomineerden waren. Blijf de Liga dus zeker volgen!

Daarnaast konden we genieten van de lezing van Raf Debaene. Als filosoof wierp hij een nieuwe inspirerende blik op mensenrechten als concept. "Mensenrechten mogen niet enkel iets juridisch afdwingbaar zijn. Mensenrechten zijn symbolisch. Het is wat ons als mensen verbindt. Ook daar moeten we voor vechten", vatte hij terecht samen.

Na een gezellige koffiepauze gaf secretaris Pieter meer duiding over de toekomstplannen van de Liga en legde enkele complexe vragen aan ons voor: Hoe kunnen we mensenrechten beter voorstellen als een positief en inclusief verhaal? Wat betekent de recente verkiezingsuitslag voor de werking van de Liga?  Betekent het Liga-doel ‘mensenrechten voor iedereen’ een grotere focus op sociale grondrechten omdat deze rechten het meeste leeft in de samenleving? In verschillende groepjes hebben we gebrainstormd in de hoop een consensus te bereiken. In het najaar hoor je meer over de uitkomsten van de discussies.

Het was zowel voor de organisatie van de Liga als voor de aanwezige leden een leerrijke en motiverende middag. De Liga hoopt alle aanwezigen en nog veel meer leden volgend jaar terug te zien!

Ledendag 2019 Ledendag 2019 Ledendag 2019 Ledendag 2019 Ledendag 2019 Ledendag 2019 Ledendag 2019 Ledendag 2019 Ledendag 2019 Ledendag 2019

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief