• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

We zijn nu met 580 leden. Wil jij je actiever inzetten voor mensenrechten?

07 maart 2018

De Liga is een ledenorganisatie. En ja, je leest het goed, we zijn nu met 580 leden.

       

De Liga is een ledenorganisatie. En ja, je leest het goed, we zijn nu met 580 leden. We voelen ons geïnspireerd en gesterkt. Een warm welkom aan onze nieuwe vrienden.

Mensenrechten vormen de basis van onze vrije en democratische samenleving. Mensenrechten verbeteren en versterken is dagelijks nodig en vraagt de inzet van veel mensen. Om onze rechten te garanderen op vlak van vrijheid en veiligheid, op vlak van privacy, op vlak van gelijke behandeling, enzovoort. De voorbije jaren is de uitdaging er niet minder op geworden: de aanpak van de terreurdreiging staat vaak op gespannen voet met onze vrijheid.

Daarom is een sterke Liga voor Mensenrechten meer dan ooit nodig. Om de maatschappelijke uitdagingen meer en beter aan te gaan, is de Liga op zoek naar geëngageerde mensen om de handschoen voor mensenrechten op te nemen.

Op de Algemene Vergadering van maandag 19 maart 2018 om 19 u in Gent vinden de verkiezingen plaats om de mensen aan te duiden in de Algemene Vergadering, Ligaraad, Bewegingsraad en Raad van Bestuur van de Liga. Hieronder vind je informatie over hoe je je kandidaat kan stellen voor deze verschillende structuren. De deadline is wel heel kort: stuur vóór woensdag 14 maart 2018 om 12u je kandidatuur, vergezeld van een korte motivatie. Mocht je geen lid van de Algemene Vergadering willen zijn, maar je wel af en toe actief willen inzetten voor de Liga (zoals beschreven onder punt 1 en 4), neem dan ook gerust contact op via dorine@mensenrechten.be .

Passion led us here

1. Occasioneel vrijwilligerswerk

Voor de organisatie van onze evenementen en acties kunnen we steeds helpende handen gebruiken. Zie jij het zitten om in een vrij moment bij te springen, registreer je dan als vrijwilliger. Wij nemen dan contact op met jou om te bekijken welk soort taken je ziet zitten. Dit kan gaan van het verspreiden van flyers en affiches, logistieke ondersteuning bieden tijdens evenement tot vertaalwerk of het voorbereiden van een achtergronddossier.

2. Algemene Vergadering: het ‘parlement’ van de Liga

De basis om je te engageren bij de Liga loopt via de Algemene Vergadering (AV). In de AV ontmoeten de Ligaleden elkaar en wordt de Liga aangestuurd. De AV komt twee keer per jaar samen en zet de grote lijnen uit, inhoudelijk en zakelijk.

Belangrijk weetje: om volwaardig lid te kunnen zijn van één van de andere adviesorganen, moet je dus ook lid zijn van de AV. Leden van de AV kunnen hun engagement binnen de Liga ook verder gericht vorm geven in een of meer van deze interne fora.

Wil je graag meer weten over de werking van de Algemene Vergadering? Neem dan contact op met Dorine

3. De Ligaraad: de motor van de standpunten, het lobbywerk en de juridische actie

Wie zich wil engageren voor het inhoudelijke debat over mensenrechten en de standpuntbepaling van de Liga, kan zich kandidaat stellen voor de Ligaraad. De Ligaraad is het orgaan van de Liga dat bevoegd is voor de inhoudelijke koers- en standpuntbepaling en het lobbywerk. De Ligaraad wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Liga, zijnde Kati Verstrepen. De Ligaraad vergadert één keer per maand, voor het moment in het Vredeshuis te Gent. Tussendoor wordt er ook vanop afstand gewerkt, soms in kleinere werkgroepen, om kort op de bal te kunnen spelen.

Voor de Ligaraad zijn we op zoek naar (minstens) 10 extra vrijwilligers. Ben je erg geïnteresseerd in mensenrechten en heb je (professionele) expertise? Wil je vooral rond inhoud debatteren, mee het overheidsbeleid onder druk zetten en af en toe helpen een rechtszaak voor te bereiden, dan is dit jouw ideale mensenrechtenplatform. Aarzel niet om te komen meedoen!

Wil je graag meer weten over de werking van de Ligaraad? Neem dan contact op met Marike.

4. De Bewegingsraad: acties opzetten en een ruim publiek warm maken

Ben je iemand van de actie, wil je mensen laten bewegen voor mensenrechten of een goed educatief pakket in elkaar boksen? Dan kan je je ei kwijt in de open denkmomenten van de Bewegingsraad. We zoeken hiervoor (minstens) 15 extra actieve vrijwilligers.

Wie zich wil engageren voor het mobiliserende en sensibiliserende werk van de Liga, en de brug wil slaan naar vormingsinstellingen, andere (socio-culturele) organisaties en de samenleving, kan zich kandidaat stellen voor de Bewegingsraad. De Bewegingsraad beslist over educatie en vormingsactiviteiten, en geeft vorm aan het vrijwilligers- en communicatiebeleid. De Bewegingsraad wordt voorgezeten door de Bewegingssecretaris van de Liga. De samenkomsten draaien rond een bepaalde actie, event of issue en zijn open. Dit wil zeggen dat er voor elk onderwerp andere mensen kunnen aanschuiven en hun expertise kunnen inbrengen. Je kan je engageren voor de denkmomenten over één actie of onderwerp of aansluiten bij alle denkmomenten. De denkmomenten vinden vaak plaats in Gent maar afhankelijk van de samenstelling van de groep kan het ook elders.

Een overzicht van de geplande denkmomenten vind je hier.

Wil je graag meer weten over de werking van de Bewegingsraad? Neem dan contact op met Greet.

5. De Raad van Bestuur: de zakelijke leiding

Zijn organisatorische ondersteuning en sturing, financiën, fondsenwerving en personeelsbeleid je ding, dan kan je je ook kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is bevoegd voor financieel beleid, fondsenwerving, beleidsplanning en –rapportage, personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. De Raad van Bestuur is ook de spil bij de coördinatie en afstemming van alle activiteiten van de Liga in functie van het beleidsplan en de begroting. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Algemeen Secretaris van de Liga en bestaat uit maximaal acht personen (waaronder de Voorzitter en de Bewegingssecretaris) en vergadert maandelijks, voor het moment in Gent.

Wil je graag meer weten over de werking van de Raad van Bestuur? Neem dan contact op met Eefje.

Dus samenvattend: op de Algemene Vergadering van maandag 19 maart 2018 om 19 u in Gent vinden de verkiezingen plaats om de mensen aan te duiden in de structuren van de Liga.

Je wordt voor 2 jaar verkozen. Je kan je kandidaat stellen voor meerdere organen tegelijk. Stuur vóór woensdag 14 maart 2018 om 12u je kandidatuur, vergezeld van een korte motivatie, voor je lidmaatschap van de Algemene Vergadering van de Liga voor Mensenrechten via e-mail naar dorine@mensenrechten.be. Geef daarbij ook aan of, en waarom, je geïnteresseerd bent in deelname aan de Ligaraad, Bewegingsraad en Raad van Bestuur. Gelieve ook uitdrukkelijk aan te geven of je kandidaat bent om de functie van Bewegingssecretaris of Algemeen Secretaris op te nemen.

De Liga streeft ernaar dat haar bestuursorganen een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de diversiteit in de samenleving, en moedigt daarom mensen van diverse genderidentiteit, leeftijd en afkomst aan om zich kandidaat te stellen.

Mocht je geen lid van de Algemene Vergadering willen zijn, maar je wel actief willen inzetten voor de Liga, neem dan ook gerust contact op!

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief