Persbericht: Overlijden van Mawda : de overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen

24 mei 2018

Persbericht: Overlijden van Mawda : de overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een grondig onderzoek voeren.

       

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits de l’Homme blijven,  een week na de feiten, erg onder de indruk van het overlijden van de kleine Mawda die getroffen werd door een kogel.

Omdat een dergelijk drama niet had mogen gebeuren in een democratisch land zoals België.

Omdat de dood van Mawda het ongetwijfeld ongewilde, maar niettemin voorspelbare gevolg is van een migratiepolitiek die migranten niet beschouwd als personen in nood maar als criminelen en dit enkel en alleen omdat ze niet over een verblijfsvergunning beschikken.

Mawda, haar ouders en de mensen die haar vergezelden werden werden wel degelijk opgejaagd als criminelen.

Een ernstig en onafhankelijk onderzoek moet, zoals de Eerste Minister beloofde, licht werpen op de opeenvolgende gebeurtenissen die geleid hebben tot dit drama.

De houding van de overheden ten aanzien van de ouders en het kleine broertje van Mawda is onmenselijk en onwaardig.

Hun getuigenis naar aanleiding van de persconferentie op 22 mei was huiveringwekkend : de mama, die waakte over haar zwaar gekwetst kind in afwachting van de komst van de ziekenwagen, mocht niet mee naar het ziekenhuis.

Nadat ze geboeid werd, werd ze samen met haar kind van drie gedurende 24 uur opgesloten in een cel, gescheiden van haar echtgenoot.

In deze context is de afgifte van een bevel om het land te verlaten aan de familie, onmiddellijk na het overlijden van hun kind en terwijl het onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden net was opgestart,  bijzonder ongepast.

Het is onaanvaardbaar dat deze familie, geconfronteerd met het verdriet om de dood van hun kind, met zo weinig eerbied en een gebrek aan menselijkheid behandeld wordt.

Er kunnen veel vragen gesteld worden over de omstandigheden van de tragedie. Vragen waarop antwoorden zullen moeten geformuleerd worden na onderzoek.

Meer bepaald zijn er drie vragen die onze organisatie bezighouden :

Was het gebruik van een vuurwapen legitiem tijdens de achtervolging ?

Waarom werd niet meteen een onderzoek gedaan dat toeliet het onderscheid te maken tussen ‘vervoerders’ en ‘vervoerden’ en waarom werden alle inzittenden van het voertuig, stuk voor stuk bevoorrechte getuigen,  vrijgelaten nog voor het onderzoek naar de juiste omstandigheden van de schietpartij werd aangevat ?

Wat moeten we denken van het bevel om het land te verlaten dat aan de ouders gegeven werd ?  Zij zijn kroongetuigen bij de doodslag van hun kind in een onderzoek dat nog niet werd afgesloten.

De enige verdachten zijn de smokkelaars, de vervoerders, die misbruik maken van de uiterst kwetsbare positie waarin migranten zich bevinden.

Een ontoelaatbare handel die bevorderd wordt door de huidige politiek die op een onbillijke wijze criminelen en migranten hetzelfde statuut geeft.

De minister van Binnenlandse Zaken verklaart klaar en duidelijk dat hij de mensenhandelaars wil schaden.  Het is door het instellen van veilige en legale toegangswegen voor migranten dat dit zal lukken.  Wat weerhoudt de regering om eindelijk deze mogelijkheid ernstig te overwegen ?

la Ligue des droits de l’Homme

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.