Persbericht: Vlaamse startnota getoetst aan mensenrechten

23 augustus 2019

       

De Liga voor Mensenrechten las, net als vele anderen, vol interesse de startnota van Mr. De Wever die de basis zal vormen van de regeringsonderhandelingen op Vlaams niveau. In deze reactienota toetst de Liga bepaalde uitspraken uit de startnota aan de Grondwet, de Universele Verklaring voor en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. “De inhoud van de startnota kan breed geïnterpreteerd worden waardoor de kans op mensenrechtenschendingen door toekomstige regeringsbeslissingen reëel zijn”, verklaart Liga-voorzitter Kati Verstrepen.

Verstrepen verduidelijkt waarom deze oefening net nu van groot belang is: “Meer dan ooit worden mensenrechten in vraag gesteld. We willen aan de onderhandelaars duidelijk maken dat politieke vrijheid essentieel is in een democratische samenleving, maar dat die vrijheid stopt daar waar mensenrechtenschendingen beginnen.”

Zo koppelt De Wever in de startnota sociale bescherming aan bepaalde voorwaarden. Dat principe druist zonder meer in tegen artikel 23 van de Grondwet dat stelt dat iedereen recht heeft op sociale zekerheid. Het is dus onmogelijk om voorwaarden te koppelen aan een mensenrecht. Een mensenrecht is een fundamenteel recht dat iedere mens heeft, gewoon omdat zij/hij mens is. “Helaas moeten we telkens vaker duidelijk maken dat mensenrechtenverdragen geen catalogussen zijn waar je enkele rechten uit kan kiezen en de andere rechten mag vergeten”, besluit Verstrepen.

De Liga biedt naast een analyse ook alternatieven aan de onderhandelaars, zodat Vlaanderen ook in de toekomst een regio blijft die mensenrechten hoog in het vaandel draagt.

Lees de volledige reactienota hier.

Meer informatie: Kati Verstrepen, voorzitter Liga voor Mensenrechten, kati@mensenrechten.be.

"Mensenrechten houden ons vrij en veilig”

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.