• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

Persbericht Liga voor Mensenrechten – Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Jesuit Refugee Service Belgium

24 november 2017

Dapné Dumery (N-VA): “Een werkgroep bij Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt alternatieven voor detentie.”

       

Onder de titel 'Geen misdaad begaan, wel opgesloten?' gingen Wouter De Vriendt (Groen), Daphné Dumery (N-VA), docent Migratierecht Ellen Desmet (UGent) en Charlotte Vandycke (Vluchtelingenwerk Vlaanderen) gisteren in gesprek over administratieve detentie van irreguliere migranten en asielzoekers. Vooral de topics 'alternatieven voor detentie' en 'opsluiting van kinderen' lokten geanimeerd debat uit.

Alternatieven voor detentie

Docent Migratierecht Ellen Desmet (UGent) stelt: "Alternatieven zoeken is niet vrijblijvend. België heeft als overheid de verplichting om naar die alternatieven te zoeken." Volgens haar, Charlotte Vandycke en Wouter De Vriendt laat de overheid dit momenteel na.

"Nochtans", stelt De Vriendt, "zijn er veel alternatieven. Denk maar aan de open terugkeerhuizen preventie, thuisbegeleiding, meldingsplicht of het afgeven van de identiteitskaart. Maar over deze alternatieven wordt niets uitgewerkt. De beleidsnota focust vooral op detentie en terugkeer en het KB over die alternatieven is er nog steeds niet."

Volgens Daphné Dumery (N-VA) is er een werkgroep bij Dienst Vreemdelingenzaken opgericht "om te kijken welke alternatieven goede alternatieven zijn. Het enige wat we nu hebben zijn de woonunits en daarop moet meer ingezet worden. Maar de suggestie uit het publiek om NGO's, academici en parlementariërs bij de werkgroep te betrekken neem ik mee."

Nood aan transparantie en monitoring

Charlotte Vandycke concludeert dat er momenteel heel veel mensen in detentie zitten die daar eigenlijk niet horen te zitten, "zelfs niet volgens onze eigen principes en wetgeving. Is het niet eindelijk tijd in dit land voor degelijke en continue monitoring, toezicht en transparantie over wat er gebeurt in de gesloten centra?" Daphné Dumery stelt: "De eerste monitoring moet gebeuren door parlementariërs" en geeft toe dat dat te weinig gebeurt. "Het wordt ook te weinig aangemoedigd."

Nochtans ziet Baudouin Van Overstraeten (Jesuit Refugee Service Belgium) hierin ook een rol weggelegd voor de NGO’s, een rol die zij momenteel niet kunnen spelen: "We hebben nood aan een specifiek wettelijk kader voor de bezoeken van NGO's aan de gesloten centra, een statuut dat hun onafhankelijkheid waarborgt."

'Rode lijn': opsluiting van kinderen

Een volgend topic in het debat betrof de opsluiting van kinderen. De regering heeft plannen aangekondigd die het mogelijk maken om vanaf januari gezinnen met kinderen zonder verblijfstatuut opnieuw op te sluiten, iets wat sinds 2008 niet meer gebeurde. Charlotte Vandycke stelt: "Ik herhaal mijn oproep aan onze regering om die beslissing terug te schroeven. Kinderen stel je niet verantwoordelijk voor de beslissingen van hun ouders." Wouter De Vriendt noemt deze beslissing zelfs "een rode lijn".

Volgens Daphné Dumery kan de beslissing van Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) niet meer worden teruggeschroefd. Ze verdedigt de beleidskeuze: "Als je het succes van de open woonunits zoals ze er nu zijn wil behouden, dan moet je ook een sluitstuk voorzien voor mensen die geen gevolg geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Een gedwongen terugkeer moet mogelijk blijven voor die mensen."

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief