Deel jouw ervaringen met klachtenmechanismen

       

De Liga voor Mensenrechten voert een onderzoek naar de manier waarop klachten tegen politie in België worden aangepakt en hoe dat verbeterd kan worden. Daarvoor zijn we op zoek naar mensen die te maken kregen met ongeoorloofd politieoptreden met racisme en/of seksisme die daar graag met ons willen over praten in een groepsgesprek met mensen die gelijkaardige zaken meemaakten. We willen dieper ingaan op waarom je wel of geen klacht hebt ingediend, wat jouw ervaringen waren met de klachtenbehandeling en hoe jij je concreet beter geïnformeerd en behandeld zou voelen in dat proces. 

We beginnen begin maart 2022 met een groep queer of LGBTQIA+ - personen. Als je je daarin herkent, ben je van harte welkom. Laat het ons weten via info@mensenrechten.be.

Als je je hier niet in herkent, maar je bent wel geïnteresseerd, laat het ons dan ook weten zodat we je op de hoogte kunnen houden van volgende gesprekken via info@mensenrechten.be.

PRAKTISCH:  

  • Wat? een rondetafelgesprek met een beperkte groep deelnemers die gelijkaardige ervaringen hebben met politie. We creëeren een veilige ruimte om ervaringen en oplossingen te delen en verzekeren discretie.  
  • Voor wie? voor personen uit de queergemeenschap die te maken kregen met ongeoorloofd politieoptreden met racistische en/of seksistische motieven of ondertoon  
  • Wanneer? dat bepalen we samen; we mikken op begin maart 2022
  • Waar? dat bepalen we samen  
  • Wat gebeurt ermee? We werken aan twee rapporten waarin we oplossingen willen voorstellen om de klachtenmechanismen te verbeteren. Dat gebruiken we om te lobbyen en te sensibiliseren.  
  • We waarderen de tijd en energie die je aan dit doel wil schenken. Daarom voorzien we een beperkte vergoeding.  

OVER HET PROJECT EN DE METHODOLOGIE  

De Liga voor Mensenrechten is een brede mensenrechtenorganisatie die fundamentele rechten voor iedereen in Nederlandstalig België werkelijkheid wil doen worden. We doen dat door te sensibiliseren en het beleid kritisch te beïnvloeden.  

De afgelopen jaren werkten we steeds intenser rond politie en vorig jaar startten we het project Police Watch op waarmee we politiegeweld in kaart willen brengen en aanpakken. Recent startten we daar bovenop een nieuw project waarin we de focus leggen op de klachtenmechanismen rond politie. We weten namelijk dat er heel veel verschillende plaatsen zijn om klachten in te dienen tegen politie. Toch geven slachtoffers en getuigen vaak aan dat zij de drempels om klacht in te dienen te hoog vinden, dat zij zich niet correct behandeld voelen in het proces, dat zij twijfelen aan de onafhankelijkheid van de klachtbehandeling, etc... We willen graag dieper graven en ontdekken waar de problemen precies zitten en hoe we die klachtenmechanismen kunnen verbeteren, vanuit het standpunt van slachtoffers en getuigen, zodat deze mechanismen werken voor slachtoffers van ongeoorloofd politieoptreden.  

Binnen dit project willen we verschillende rondetafelgesprekken organiseren. Per rondetafelgesprek willen we een groep in onze samenleving bevragen die disproportioneel het slachtoffer wordt van ongeoorloofd politieoptreden. Ons eerste rondetafelgesprek focust zich op de queer/LGBTQI+-gemeenschap. Op latere tijdstippen gaan we andere groepen bevragen.  

We kiezen voor deze manier van werken omdat we de veiligheid en het comfort van onze deelnemers zoveel mogelijk willen garanderen. Dit zijn moeilijke en soms traumatische gebeurtenissen, die we met het nodige respect en veiligheid willen behandelen. De gesprekken worden opgenomen om te kunnen verwerken. Daarna worden de opnames verwijderd en de output geanonimiseerd. We vragen ieders toestemming voor de opname op voorhand. We koppelen ook regelmatig terug naar onze deelnemers rond de bevindingen van ons onderzoek, de output die we generen en vragen toestemming voor we publiceren.  

We plannen om twee rapporten uit te brengen met concrete beleidsaanbevelingen rond het verbeteren van de klachtenmechanismen. Daar koppelen we ook een lobbystrategie en een communicatiecampagne aan vast. Ook hier worden de deelnemers van op de hoogte gehouden, indien zij dat wensen.

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van de Cel Gelijke Kansen van de FOD Justitie en in samenwerking met Police Watch.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.