• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

60 jaar UVRM

boek - 2008

60 jaar UVRM
boek - 2008

60 jaar UVRM

60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Op 10 december 2008 is het precies 60 jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de tekst goedkeurde van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De UVRM werd de moedertekst van vele mensenrechtenverdragen en -verklaringen. Het mensenrechtendiscours ontwikkelde zich tot een dominant discours in recht, politiek en ethiek.

Dit feestnummer is opgebouwd vanuit de wereldwijde geldigheid van mensenrechten. Elk stuk behandelt een mensenrechtenproblematiek in een welbepaalde regio: Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Het Midden-Oosten, Azië en Sub-Sahara Afrika komen aan bod. We zoomen in op België en op de Verenigde Naties. De lezer krijgt een rijk scala aan mensenrechtenthema’s en -perspectieven gepresenteerd. Dit biedt een genuanceerd en rijk geschakeerd beeld van de uitdagingen en opportuniteiten van de wereldwijde strijd voor mensenrechten.

Redactie: Eva Brems, Astrid Thienpont, Fiona Ang, Sabrine Dawoud, Willem Debeuckelaere, Paul de Hert, Evelien Dekezel, Marie Delplace, Yves Haeck, Alexander Hoefmans, Aagje Ieven, Véronique Joosten, Karen Meerschaut, Paul Pataer, Stefan Sottiaux, Maxime Stroobant, Marjan Van de maele, Diederik Vandendriessche, Pieter Vanden Heede, Wouter Vandenhole, Nathalie Van Leuven, Mieke Verheyde

€9
BESTELLEN

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief