Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap

06 mei 2011

       

De Verenigde Naties namen op 13 december 2006 het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aan. België ratificeerde dat verdrag en het bijhorende facultatieve protocol op 2 juli 2009.

Handicap wordt in het verdrag gedefinieerd als dat wat personen belet om volwaardig en daadwerkelijk deel te nemen aan de samenleving op voet van gelijkheid met andere personen.

Het verdrag opent geen nieuwe rechten maar herinnert eraan dat alle mensenrechten volledig van toepassing zijn op personen met een handicap en dat er garanties voor hen moeten zijn wat de toepassing betreft. Het houdt ook rekening met de specifieke behoeften van personen met een handicap en wat voorzien moet worden (maatregelen en aanpassingen) om er voor te zorgen dat ze op voet van gelijkheid staan met andere personen, onder andere op het vlak van het onderwijs.

Het facultatief protocol erkent de bevoegdheid van het Comité van personen met een handicap. Dat Comité is opgericht bij de secretaris-generaal van de VN en samengesteld uit onafhankelijke experts. Het protocol voorziet ook in een procedure wanneer een staat die het verdrag ondertekende maar niet respecteert. In dat geval kunnen personen met een handicap ("particulieren") of groepen van personen die van oordeel zijn dat ze daar het slachtoffer van zijn, zich na uitputting van alle interne beroepsmiddelen richten tot het comité.

Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief