• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

Een kind sluit je niet op. Punt.

22 augustus 2018

Vijftien organisaties trekken naar de Raad van State tegen het opsluiten van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf.

       

Vandaag trekt een coalitie van vijftien middenveldorganisaties[1] naar de Raad van State tegen het opsluiten van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf. De coalitie vraagt de schorsing en opheffing van het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten van opsluiting van deze gezinnen regelt.

Op 11 augustus trad het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten van opsluiting van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf in België regelt. Hiermee gaat België tien jaar terug in de tijd. Ondanks  verschillende veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en ettelijke kritieken van internationale mensenrechtenorganen in het verleden, begint België dus nu opnieuw met het opsluiten van kinderen om louter administratieve redenen.

Op 14 augustus werd het eerste gezin zonder wettelijk verblijf opgesloten in het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel. Op basis van dit Koninklijk besluit werden dus vier kleine kinderen achter de tralies geplaatst.

Het opsluiten van kinderen gaat in tegen het belang van het kind, zoals beschermd door de Belgische Grondwet en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het opsluiten van gezinnen is daarnaast ook in schending met het recht op familieleven en het recht op vrijheid verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook op menselijk vlak is dit een uitermate verwerpelijke praktijk. Een overheid die bereid is om kinderen op te sluiten louter om administratieve redenen, vaart een koers die wij niet kunnen accepteren.

Het verzoek voor de Raad van State vraagt de opschorting en opheffing van dit Koninklijk Besluit dat het mogelijk maakt om deze kwetsbare groep – kinderen zonder wettig verblijf – op te sluiten. De vijftien betrokken organisaties hopen dat de Raad van State aan deze onhoudbare situatie een einde zal stellen. Een schommel, een glijbaan en geluidbescherming maakt de situatie niet beter. Een kind sluit je niet op. Punt.

[einde persbericht]

 

Noot:

Voor meer informatie, neem contact op met Kati Verstrepen, voorzitter en woordvoerder van de Liga voor Mensenrechten.

‘Mensenrechten zijn de basis van onze rechtstaat en vrije samenleving. De Liga voor Mensenrechten beschermt onze mensenrechten door structurele en incidentele inbreuken aan te klagen en een maatschappelijk draagvlak voor mensenrechten in België te creëren’. Alle informatie over de Liga voor Mensenrechten staat op onze website: https://mensenrechten.be/

 


[1] Défense des Enfants-International, Ligue des droits de l’Homme, Liga voor mensenrechten, Jesuit Refugee Service-Belgium, Bureau d’accueil et de défense des jeunes, Service droit des jeunes-Namur, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Coordination des organisations non-gouvernementales pour les droits de l’enfant, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Coordination et initiatives pour et avec les réfugiés et étrangers, Association professionnelle des psychiatres infanto-juvéniles francophones, Association pour les droit des étrangers, Association des psychologues praticiens d’orientation psychanalytique, Wahim belgo-luxembourgeoise et NANSEN (the Belgian Refugee Council).

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief