Banner

Politie

De politie vervult een belangrijke rol in onze democratie. Ze moet instaan voor de veiligheid van alle inwoners zonder discriminatie en helpt zo de mensenrechten realiteit te worden. In de uitoefening van haar taak moet de politie ook de mensenrechten respecteren. Dat is uitermate belangrijk wanneer het gaat over de uitoefening van geweld. De politie − samen met het leger − heeft het geweldsmonopolie. Dat wil zeggen dat de politie geweld mag gebruiken om haar taken uit te oefenen. Maar dat betekent niet dat dat altijd wettelijk of legaal is. Integendeel, het geweldsmonopolie is onderhevig aan regels. 

De Liga voor Mensenrechten focust op het thema politie net omdát politie zo’n cruciale rol speelt. Met het project Police Watch houden we toezicht op de uitoefening van geweld door politie en proberen we licht te werpen op politiegeweld in België. Binnen het platform Stop Etnisch Profileren willen we mee het probleem van etnisch profileren aankaarten en oplossingen bedenken. Ten slotte doen we onderzoek naar hoe klachtenmechanismen tegen politie functioneren en hoe we die kunnen versterken voor slachtoffers binnen het project #FixMyPolice.

Deel deze pagina