Banner

Politiek krijgt slecht rapport: 3/10? Da’s gebuisd

Slechts 3 op de 10 Vlamingen vertrouwen de Belgische politici met het beschermen van mensenrechten. Onze politiek krijgt dus een dikke buis. Nochtans vinden 9 op de 10 Vlamingen mensenrechten wel belangrijk. Dat blijkt uit de Mensenrechtenbarometer van de Liga voor Mensenrechten.

Politiek krijgt slecht rapport: 3/10

Mensenrechtenbarometer

Het vertrouwen van de burger in de politiek is bedroevend laag, dat blijkt uit onze Mensenrechtenbarometer. Slechts 3 op de 10 van de bevraagde Vlamingen gaven in die iVox-studie aan vertrouwen te hebben in onze Belgische politiek om mensenrechten te beschermen. Dat vertrouwen is gedaald in vergelijking met onze eerste barometer in 2019, want toen waren dat namelijk nog 4 op de 10 Vlamingen. Dat moet onze politici zorgen baren, want meer dan de helft van de bevraagden geeft aan dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is om mensenrechten te vrijwaren. En bovendien vindt zowat elke Vlaming die rechten belangrijk. Voor maar liefst 9 op de 10 zijn ze van groot belang. Ten opzichte van de resultaten van 2019 maken meer mensen zich zorgen om mensenrechten dan toen, want er is een stijging van 26% naar 30%. De Vlaming is ook meer met die rechten bezig dan in 2019: 1 op de 3 zegt er geregeld over te praten en ruim 1 op de 4 noemt zich een actieve verdediger van de mensenrechten.  

In de aanloop naar de verkiezingen van juni 2024 hebben onze politici de moeilijke taak om dat vertrouwen te herstellen. Aangezien 9 op de 10 Vlamingen mensenrechten belangrijk vinden, zijn we ervan overtuigd dat het respecteren en het versterken van die rechten daarbij noodzakelijk zijn.  

Voorzitter Kati Verstrepen spreekt de beleidsmakers aan

"Beste beleidsmaker,

Het vertrouwen van de burger in de politiek lijkt alweer een tijdje zoek. In de aanloop naar de verkiezingen van juni 2024 rust de moeilijke taak op u om dat vertrouwen te herstellen. Bij de Liga voor Mensenrechten zijn we ervan overtuigd dat het respecteren en versterken van mensenrechten daarbij noodzakelijk is. Het naleven van mensenrechten is geen doel op zich, maar een middel om onze samenleving zo goed mogelijk te organiseren.

Artikel 1 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is duidelijk: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.’ Dat en niets anders is de essentie van mensenrechten. We zijn ervan overtuigd dat een beleid dat vertrekt vanuit de overtuiging dat alle mensen gelijk zijn en te allen tijde in hun waardigheid gelaten moeten worden, het vertrouwen van de burger in de door de overheid genomen maatregelen alleen maar kan vergroten. Als die gelijkheid en waardigheid als criterium gehanteerd worden in het beleid dan kunnen heel wat problemen vermeden worden.

Het zou voorkomen dat mensen die in ons land om internationale bescherming willen vragen, sterven op zee of in de woestijn, dat gedetineerden en geïnterneerden in mensonwaardige situaties van hun vrijheid beroofd worden, dat burgers anders behandeld worden omwille van hun huidskleur of herkomst, dat iemand sterft in handen van de politie.

Om u te helpen om een beleid te voeren met respect voor mensenrechten doen we, in het memorandum dat we u hierbij bezorgen, een aantal concrete aanbevelingen. We hopen dat u de tijd vindt om het even te lezen, maar vooral dat we u ervan kunnen overtuigen dat we allemaal beter worden van een beleid dat mensenrechten ziet als een hefboom en niet als een obstakel. Uiteraard zijn we steeds bereid om daarover met u in gesprek te gaan. Ondertussen wensen we u alvast veel succes toe bij de komende verkiezingen.

Brussel, oktober 2023

Kati Verstrepen - Voorzitter Liga voor Mensenrechten"

Memorandum

Om politici te helpen een beleid te voeren met respect voor mensenrechten doet de Liga in haar verkiezingsmemorandum een aantal concrete aanbevelingen. We focussen op zes thema’s, waarbij we de bevindingen uit de Mensenrechtenbarometer linken aan onze analyses en expertise. We bevroegen onze eigen experten en werkten samen met organisaties in ons netwerk om tot onderbouwde en gedragen aanbevelingen te komen.  

 Lees hier welke hete mensenrechtenhangijzers belangrijk zijn voor de Liga. 

 

Deel deze pagina