Banner

Onze organisatie

De Liga voor Mensenrechten bevindt zich in de socio-culturele sector en is actief in Vlaanderen en Brussel. We willen volwassenen in dialoog laten gaan over de rechten van de mens. Samen met een heleboel vrijwilligers verdiepen we ons in de mensenrechten en belangrijke maatschappelijke dossiers en voeren we actief strijd. Dat doen we onder andere door het ondersteunen van protestacties, het schrijven van open brieven, strategisch te procederen, advies te verlenen aan beleidsmakers en nog heel wat meer. We delen onze kennis via lezingen, workshops en sociale media.

Heb je interesse om binnen onze community aan de slag te gaan? Stuur een mail naar info@mensenrechten.be en we bekijken samen wat we kunnen doen voor mensenrechten.

Kati Verstrepen

Kati Verstrepen

Voorzitter

Kati Vestrepen is mensenrechtenadvocate bij Antigone Advocaten. Vol gedrevenheid en passie streeft ze sinds november 2017 ook als Liga-voorzitter mensenrechten voor iedereen na. "Meer dan ooit is respect voor mensenrechten nodig, want meer dan ooit zijn mensenrechten in gevaar”, zegt de voorzitter. “Tal van politici doen hun kiezers geloven dat we in 'erg woelige tijden' leven, dat het gevaar overal dreigt en dat verregaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het recht op privacy, nodig zijn om ons tegen die dreigementen te beschermen. Het is de taak van de Liga om erop te wijzen in welke mate onze grondrechten daardoor geschonden worden én dat het geenszins zeker is dat die mensenrechtenschendingen leiden tot een verhoging van onze veiligheid."

 kati(at)mensenrechten.be

Joke Blockx

Joke Blockx

Directeur

Van jongs af aan is Joke actief als vrijwilliger, eerst in het jeugdwerk daarna bij andere organisaties die werken aan klimaatvriendelijke samenleving. Een geboren intrapreneur die na haar studie rechten en internationaal publiek recht terechtkwam als onderschrijver bij een verzekeringsmaatschappij. Daar leerde ze financieel denken. Na een pauze op de arbeidsmarkt zette Joke de stap naar de sociaal-culturele sector waar Liga voor Mensenrechten deel van uitmaakt. Haar passie voor mensenrechten en de gelijke toepassing van die rechten op eenieder, brachten haar tot bij de Liga. Daar hoopt ze een meerwaarde te kunnen zijn voor de organisatie en de maatschappij in haar geheel.

 joke(at)mensenrechten.be

Eline Kindt

Eline Kindt

Beleidsmedewerker

Eline studeerde rechten in Gent en Utrecht en behaalde daarna een doctoraat in de rechten aan Universiteit Gent. Toen besloot ze aan de slag te gaan als research associate bij Public International Law & Policy Group, een internationale pro bono law firm. Eline werkte als doctoraal onderzoeker aan het Human Rights Centre van Universiteit Gent voor ze aan de slag ging bij de Liga. Daar ondersteunt ze het inhoudelijke beleid.

 eline(at)mensenrechten.be

Maud Boey

Maud Boey

Campagnecoördinator

Maud studeerde politieke wetenschappen in Gent en haalde haar master in Conflict en Development. Ze staat in voor de organisatie van evenementen, campagnes en educatieve acties in samenwerking met vrijwilligers, waaronder de Prijs voor Mensenrechten. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor interessante samenwerkingen die het draagvlak voor mensenrechten verbreden.

 maud(at)mensenrechten.be

Marlies Strubbe

Marlies Strubbe

Communicatiemedewerker

Marlies studeerde Journalistiek in Gent en ontdekte tijdens het vrijwilligen bij een kinderrechtenorganisatie haar interesse voor alles wat met mensenrechten te maken heeft. Bij de Liga neemt ze de communicatie voor haar rekening. Daarbij houdt ze zich onder andere bezig met Liga’s sociale media, de website en de perswerking. Marlies ondersteunt ook de communicatie van de campagnes, zoals KiesKeurig over de verkiezingen en de Prijs voor Mensenrechten.

 marlies(at)mensenrechten.be

Asger Boogaerts

Asger Boogaerts

Zakelijk medewerker

Asger is de zakelijk medewerker en verzorgt daarom i.a. alle administrtieve zaken van de Liga. Hij studeerde rechtspraktijk aan de UCLL, campus Leuven en is nu bezig met een schakelprogramma naar een master in de rechten aan de VUB. In zijn master plant hij te specialiseren in mensenrechten en internationaal recht, daarom koos hij om bij de Liga te komen werken.

 asger(at)mensenrechten.be

Ronny Mortier

Ronny Mortier

Vrijwillig medewerker Web projecten & IT

Ronny houdt de IT-infrastructuur draaiende en is verantwoordelijk voor de website van de Liga, diverse campagne sites en de opmaak van Tijdschrift voor Mensenrechten.

 ronny(at)mensenrechten.be

Bestuursorgaan

Raad van Bestuur

  • Mariame Keita (algemeen secretaris)
  • Bruno Demonie (penningmeester)
  • Josse Abrahams
  • Joost Depotter
  • Roel Forceville
  • Maarten Huvenne
  • Peter Verhaeghe
  • Kati Verstrepen

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering telt maximum 75 leden en komt twee keer per jaar samen. Ben je lid van de Liga voor Mensenrechten en heb je zin om toe te treden tot onze Algemene Vergadering? Stuur ons je kandidatuur dan op per e-mail naar info@mensenrechten.be of per post naar Leopold II-laan 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Raden en werkgroepen

Naast de onuitputtelijke inzet van de Liga-voorzitter en onze bestuursleden kan de Liga op nog veel andere vrijwillige steun rekenen. We werken met raden en delen hen naargelang het thema op in werkgroepen. De werkgroepen in de Ligaraad toetsen specifieke thema’s (hoofddoekenverbod, internering, vingerafdrukkenwet,…) aan mensenrechten en schrijven er vervolgens een standpunt over. De werkgroepen binnen de bewegingsraad denken mee na over campagnes en acties. De Liga krijgt bijvoorbeeld hulp van de Prijs voor Mensenrechten-werkgroep die ervoor zorgt dat de winnaars van de Prijs de avond krijgen die ze verdienen. Zou je graag deel uitmaken van zo'n werkgroep? Word dan vrijwilliger!

Deel deze pagina