Banner

Ongelijke Strijd

In België komen veel zaken van politiegeweld niet voor de rechter. Waarom is het zo moeilijk om de waarheid boven tafel te krijgen? Die vraag nemen we onder de loep in Ongelijke Strijd, een podcast over het gevecht dat families van slachtoffers van dodelijk politiegeweld voeren tegen het gerechtelijk apparaat in België. We voeren gesprekken met de nabestaanden van Mehdi Bouda en Pieter Aerts en hun advocaten, en brengen zo de drempels in kaart die het moeilijk maken om zaken van politiegeweld voor een rechter te brengen in België.

In vier afleveringen zoomen we chronologisch in op de verschillende stadia in een strafrechtelijke procedure na burgerlijke partijstelling door de familie in gevallen van dodelijk politiegeweld. Die chronologie stopt bij de regeling der rechtspleging: het moment waarop beslist wordt om een zaak wel of niet voor een strafrechter te brengen. In België wordt namelijk bijna altijd een buitenvervolgingstelling gevorderd door het Openbaar Ministerie: betrokken politieagenten moeten zich zelden voor een strafrechter verantwoorden en de families blijven met een gevoel van straffeloosheid achter.

Aflevering 1: De eerste 7 dagen

In deze aflevering horen we de families vertellen over wat er met hun geliefden is gebeurd en hoe zij daarvan op de hoogte zijn gebracht. We leren dat nabestaanden van slachtoffers van dodelijk politiegeweld vaak niet als slachtoffers worden behandeld.

Aflevering 2: Het lange wachten

Tijdens de tweede aflevering volgen we de families in hun pogingen om zicht te krijgen op het onderzoek dat gevoerd wordt. Wat wordt er door de politieagenten verklaard? En strookt dat met de feiten? Hoe gaat het parket daarmee om en kan je daar als familie actie rond ondernemen?

Aflevering 3: De Straffeloosheid

Politieagenten betrokken in zaken van dodelijk politiegeweld moeten zich bijna nooit verantwoorden voor de rechter. Hoe komt dat? Welke rol speelt het openbaar ministerie daarin? En kan de familie van het slachtoffer zich hiertegen verzetten? 

Aflevering 4: Wat erna komt

Als het om politiegeweld gaat, hebben we het vaak over de juridische kant, maar alles begint natuurlijk bij het menselijke. Een dierbare verliezen heeft impact op je leven. In deze aflevering staan we stil bij de mentale, fysieke en financiële gevolgen van dodelijk politiegeweld op de families van de slachtoffers.

Deze podcast werd gemaakt in het kader van Police Watch, een gezamenlijk project van de Liga voor mensenrechten en la Ligue des Droits Humains

Wij willen Ayoub Bouda, René Aerts en Nic Bauweraerts heel erg bedanken om hun verhaal met ons te willen delen. Ook meester Joke Callewaert en meester Johan Vangenechten willen we bedanken voor hun tijd en expertise. Randa Kandrouch hielp ons met het vertalen en tolken. Verder werkten mee: Jade Yorks, opname en montage; Joke Blockx voor idee en support; Eline Kindt, redactie en stem.

Deze families voeren een stille strijd die best wat luider mag klinken. Vind je deze podcast goed? Deel hem op sociale media. Ken je families van slachtoffers van dodelijk politiegeweld? Ondersteun hen en deel de tips die aan bod komen. Meer informatie kan je vinden op policewatch.be.

De podcast is ook te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en policewatch.be.

Deel deze pagina