• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

Strategie en missie

De Liga wil structurele en incidentele inbreuken op mensenrechten voorkomen, opheffen of aanklagen. Tegelijk willen wij een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak creƫren voor mensenrechten.

       

Missie

De Liga voor Mensenrechten creëert een zo groot mogelijk draagvlak voor mensenrechten. Mensenrechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens alsook in onze grondwet, en andere internationale verdragen..

We doen dit door inspirerende praktijken en vernieuwende initiatieven te ondersteunen, stimuleren en verspreiden. Structurele en incidentele inbreuken op de mensenrechten willen we voorkomen, opheffen en/of aanklagen.

De Liga voor Mensenrechten realiseert dit door het beleid te beïnvloeden, en door informatieve, gerechtelijke en sensibiliserende acties en activiteiten te ondernemen in België, al dan niet in samenwerking met andere nationale of internationale organisaties. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan respect voor diversiteit.

De Liga heeft 3 strategische pijlers met bijbehorende doelstellingen voor de beleidsperiode 2016-2020:

  • Bewegingswerk: het maatschappelijk draagvlak voor Mensenrechten in België verbreden
  • Beleidsbeïnvloeding: het beleid van de federale, regionale en lokale overheden inspireren
  • Juridische actie: Ervoor zorgen dat de mensenrechten van iedereen in België worden gerespecteerd

Indien je meer wil weten over onze operationele doelstellingen, kan je het Beleidsplan 2016- 2020 raadplegen.

Wij werken rond vier thema's:

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief