Banner

Klachtenmechanismen

In België kan je bij verschillende instanties terecht om klacht in te dienen tegen politie. In deze infographic lijsten we hen op met hun voor- en nadelen en tonen hoe ze (samen)werken. Op die manier kan je een geïnformeerde keuze maken over waar je je klacht wil neerleggen.  

De Liga voor Mensenrechten is evenwel niet tevreden met hoe de klachtenmechanismen in België werken. Er zijn verschillende drempels die het voor klagers moeilijk maken om klacht in te dienen. Zo is de drempel vaak te hoog om klacht in te dienen, voelen mensen zich niet gehoord, is de procedure niet transparant of is het zelfs  moeilijk om uit te dokteren waar een klacht kan ingediend worden. Police Watch analyseert in dit rapport de moeilijkheden die klagers ondervinden en geeft een aanzet om Comité P te hervormen.  

De Liga voor Mensenrechten onderzocht daarnaast hoe slachtoffers van racisme door politie de klachtenmechanismen ervaren. In haar rapport #FixMyPolice zet de Liga slachtoffers centraal en doet vanuit hun perspectief aanbevelingen voor het verbeteren van klachtenmechanismen. In het rapport wordt ook gefocust op gegevensverzameling door de klachtenmechanismen om zicht te krijgen op racisme door politie en de slachtoffers ervan. Dit rapport werd gefinancierd door de FOD Gelijke Kansen van de Federale Overheid.

Deel deze pagina