Partners

Mensenrechten vereisen een brede kijk. Daarom zet de Liga voor Mensenrechten in op sterke partnerschappen en samenwerkingen met andere middenveldsactoren. Samen werken we aan de constructieve mensenrechtendialoog, vanuit verbinding en impact breiden we de groep uit en laten we het draagvlak voor mensenrechten groeien.

  • Samen met onze Franstalige zusterorganisatie Ligue des Droits Humains rolden we in 2021 het project Police Watch uit. Met het project willen we mensen informeren over hun rechten, specifieke topics rond politiegeweld analyseren en samen tegen politiegeweld in actie komen.  

  • Samen met Amnesty International, Ligue des Droits Humains, Jes vzw, Uit de Marge, Levl, Mrax en Yassine Boubout startte de Liga voor Mensenrechten het platform Stop Ethic Profiling om etnisch profileren aan te kaarten en oplossingen te formuleren.  

  • De Liga voor Mensenrechten is actief lid van de NAPAR Coalitie die samen met een zestigtal Belgische organisaties strijdt voor een interfederaal Nationaal Actieplan tegen Racisme. Zo’n actieplan moet concrete doelstellingen omvatten om racisme op alle vlakken aan te pakken, met een duidelijke timing en bijhorende budgetten.  

  • De Liga voor Mensenrechten is lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de Kinderrechtencoalitie. De Kinderrechtencoalitie is bundelt de krachten van 32 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten en ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België.  

  • De Liga is lid van het European Digital Rights network (EDRi).  

Deel deze pagina