Discriminatie

Iedereen verdient gelijke behandeling en eerlijke kansen

       

Onze antidiscriminatiewet verbiedt directe en indirecte discriminatie. Je mag dus niet anders worden behandeld vanwege bijvoorbeeld je geslacht, ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, geloof, gezondheidstoestand of fysieke eigenschap.

Helaas moet de Liga voor Mensenrechten nog dagelijks vaststellen dat discriminatie aanwezig is in alle domeinen van het (openbaar) leven. Het recht op onderwijs wordt voorbehouden aan mensen met een wettige verblijfplaats in België, het recht op wonen blijkt voor bepaalde bevolkingsgroepen een loze belofte, mensen die bepaalde religieuze symbolen dragen worden uit het openbare leven gebannen…

Telkens opnieuw worden wetten aangenomen die blijk geven van een uitsluitingsbeleid, dat doorgaans de meest zwakke groepen uit onze maatschappij treft. Zij willen vaak maar al te graag deelnemen aan de samenleving maar stuiten daarbij dikwijls op vijandigheid en onbegrip. Zij krijgen ook minder kansen en mogelijkheden.

Daarom kant de Liga voor Mensenrechten zich tegen elke vorm van discriminatie. Alle mensen moeten gelijke en eerlijke kansen krijgen.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.