• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

Advocaat Johan Heymans verduidelijkt waarom het oké is dat Syriëgangster ongestraft blijft

25 juni 2019

Uniek interview met Johan Heymans, vennoot bij Van Steenbrugge Advocaten, vrijwillige advocaat bij de Liga voor Mensenrechten vzw en advocaat van veroordeelde vrouw voor deelname aan terroristische activiteiten.

       

Op 24 juni 2019 kwam Johan Heymans in Terzake op VRT nadat de straf van zijn cliënte, een veroordeelde vrouw voor deelname aan terroristische activiteiten, opgeschort werd. Dat veroorzaakte heel wat commotie. Heymans verduidelijkt graag aan ons waarom het een goede zaak is dat deze vrouw geen straf heeft gekregen.

Vanuit welke overtuiging zou de rechter de beslissing, om de straf op te schorten, genomen hebben?

Omwille van het feit dat strafrecht altijd individueel moet zijn. Elke zaak is anders en moet ook op die manier beoordeeld worden. In deze concrete zaak, bijvoorbeeld, heeft mijn cliënte een fout gemaakt, heeft zij deze meteen toegegeven maar heeft zij vooral haar leven sindsdien volledig omgegooid en er iets positiefs van gemaakt. Zo heeft ze zelf werk gezocht en gevonden met ondertussen zelfs verschillende promoties tot gevolg. Zo heeft ze psychologische hulp gezocht voor zichzelf en haar kinderen. Zo is ze zelf een schuldenbemiddeling opgestart om de schulden die ze nog had uit het verleden weg te werken.

Al die heel concrete zaken, in combinatie met uitgebreide medische verslagen waaruit bleek dat zij op geen enkele manier extremistische religieuze ideeën koestert, hebben voor de strafrechter de doorslag gegeven en geresulteerd in de tweede kans die zij nu krijgt.

Is deze beslissing de meest veilige oplossing voor België? En waarom?

Deze beslissing is niet alleen de meest veilige oplossing voor ons land, het is ook de meest wenselijke uitkomst maatschappelijk gezien. De gevangenissen vandaag de dag zijn kweekvijvers van extremisme en radicalisering - problematieken die er (door een gebrek aan middelen en expertise) te vaak hun beloop worden gelaten. 

Door mijn cliënte toe te laten haar leven onder strikt toezicht verder te zetten, heeft de maatschappij daarentegen net de beste waarborg dat zij niets opnieuw zal mispeuteren. Het gaat namelijk om een tweede kans maar die is beperkt: indien zij nu nog eens in de fout zou gaan dan vervalt deze gunst en zal onherroepelijk een zware straf volgen.

U sprak over andere vrouwen die wel een (zware) straf hebben gekregen. Kunt u  zich vinden in die uitspraken? Wat maakt het verschil met de uitspraak van uw cliënt?

Eén van de zaken die men leert in de advocatuur is om niet te snel te willen spreken en oordelen. Elk dossier is namelijk anders en enkel na een grondige lezing van alle feiten kan men daarover een goed oordeel vormen. Ik weet - uit de rechtspraak en uit wat verschijnt in de pers - dat vele andere vrouwen die teruggekeerd zijn uit Syrië zeer zware gevangenisstraffen hebben gekregen. Vanop afstand kan ik niet beoordelen of dat gerechtvaardigd was of niet. 

Wat ik wel weet, is dat het parcours dat mijn cliënte heeft afgelegd uitzonderlijk is en dat ik zelden een cliënte ben tegengekomen die zo'n enorme veerkracht heeft getoond om van een verloren leven door te groeien naar een mooie toekomst. 

Haar verhaal toont voor mij ook aan dat een goede begeleiding - van justitie maar ook van verschillende psychosociale diensten - een wereld van verschil kan maken. Mensen die anders tikkende tijdbommen zouden worden voor onze samenleving, kunnen erdoor geholpen worden en terug uitzicht krijgen op een leven waar zij iets kunnen betekenen en bijdragen aan onze maatschappij. Mijn cliënte is de exponent van wat zo'n strikt begeleidingstraject teweeg kan brengen. Daarop moet vandaag de dag veel meer ingezet worden door onze samenleving. 

U vertelde ook dat ze wordt opgevolgd door justitie, ondanks dat ze geen straf kreeg. Wat houdt dat precies in? Vindt u het belangrijk dat deze opvolging blijft gebeuren?

Mijn cliënte moet weliswaar niet naar de gevangenis maar zij moet de komende drie jaar wel een aantal heel strikte voorwaarden naleven. In de pers staat nu te lezen dat zij een verbod kreeg om sociale media te gebruiken - hetgeen klopt - maar dit is slechts één van de 9 voorwaarden die zij de komende jaren moet naleven. Zij zal worden opgevolgd door haar justitie-assistent, haar psycholoog, de politiediensten en het familiale netwerk dat rondom haar verzameld werd. De minste misstap wordt daarbij neergeschreven en opgevolgd. Elke misstap kan ertoe leiden dat de gunst van de probatieopschorting die zij gekregen heeft weer herroepen wordt en omgezet wordt in een zware straf.

Mijn cliënte zelf is - net als ik - voorstander van die opvolging omdat het haar toelaat om aan de maatschappij te tonen dat zij goed bezig is en blijft. Hopelijk kan het aan die maatschappij ook een zekere geruststelling bieden en een mogelijkheid voor anderen - die ook een nieuwe wind door hun leven hebben laten waaien - om ook zo'n kansen te krijgen.

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief