Vacature directeur Liga voor Mensenrechten

12 december 2022

       

Wil en kan jij:

 • Op inspirerende wijze leiding geven aan een divers team van medewerkers en vrijwilligers?
 • Een visie en impactvolle strategie ontwikkelen en implementeren die zich richt op de effectieve bescherming van mensenrechten in België?
 • Fondsen en donaties binnenhalen?

Kom dan bij ons werken! Wij zoeken een gedreven

DIRECTEUR

Arbeidscontract voor onbepaalde tijd 1 VTE

De Liga voor Mensenrechten is een mensenrechten-ngo. Wij geloven dat mensenrechten de basis zijn van onze vrije en veilige samenleving. We houden ons bezig met mensenrechten in België, en meer specifiek vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. We beschermen mensenrechten door mensen bewust te maken van hun mensenrechten, de politiek te beïnvloeden en rechtszaken te voeren.

Wat ga je precies doen?

 1. Je coördineert de dagelijkse werking van de organisatie, bijvoorbeeld:
  • Je coördineert een klein team. Je organiseert de teamvergaderingen, coacht en evalueert de teamleden, zorgt ervoor dat het team als geheel en ieder teamlid op schema ligt ten opzichte van de werkplanning.
  • Je ondersteunt elke medewerker bij het uitvoeren van zijn hun takkenpakket en evalueert hun functioneren.
  • Je evalueert het huidige personeelsbestand en ontwikkelt een ruimer omkaderd HR -beleid.
  •  Je versterkt de organisatiecultuur.
  • Je beheert (samen met bestuurders) de begroting.
  • Je ondersteunt de voorzitter, de algemene secretaris en het bestuur.
 2. Je zet strategieën uit en overziet de uitvoering hiervan.
  • Je werkt samen met het team inhoudelijke jaarplannen uit en ontwikkelt hiertoe en concrete strategieën en acties. Je ziet toe op de uitvoering hiervan en stuurt waar nodig bij. Je vindt het leuk om innovatieve en inspirerende ideeën uit te denken die mensenrechten effectief beschermen op langere termijn.
  • Je ziet het verbreden van de achterban van de Liga als een evidentie. Je ontwikkelt strategieën voor het binnenhalen van meer leden, abonnees, donateurs, projectfinanciering,…
  • Je werkt binnen het kader van het decreet socio-cultureel werk van de Vlaamse overheid.
 3. Je beheert relaties met fondsenverstrekkers en zoekt actief nieuwe relaties.
  • Je coördineert, schrijft en voert eindredactie op het beleidsplan en de voortgangsrapporten.
  • Je managet de lopende projecten en zoekt continue mogelijkheden om nieuwe (project)financiering aan te trekken. Je schrijft hiervoor zelf aanvragen.
 4. Je vertegenwoordigt de Liga extern en breidt het netwerk uit.
  • De voorzitter, Kati Verstrepen, is woordvoerder en jij onderhoudt en ontwikkelt relaties en samenwerkingsverbanden met ngo’s en (koepel)organisaties, beleidsmakers en politici, media, etc.

Wat voor profiel heb je?

Je opleiding en ervaring:

 • Je hebt een universitair diploma in een relevante studierichting of gelijkgesteld door ervaring. Het is handig als je wat juridische kennis hebt maar je hoeft zelf zeker geen jurist te zijn.
 • Je begrijpt heel goed wat het betekent om onderdeel te zijn van een ngo. Je hebt kennis van het decreet sociaal-cultureel werk en van maatschappelijke bewegingen.
 • Je beschikt over voldoende kennis van beheerssystemen van organisaties, op vlak van projectplanning, financieel en personeelsbeheer en hebt hier zelf ook visies op.
 • Je begrijpt beleidsvorming en beleidsbeïnvloeding uitstekend en hebt daar bij voorkeur ook praktische ervaring mee en reeds een uitgebouwd netwerk.
 • Je hebt ervaring met fondsenwerving bij de overheid, bedrijven, stichtingen en/of individuen en vindt het leuk om nieuwe ideeën te ontwikkelen om nieuwe financiering binnen te halen.
 • Je hebt bewezen engagement voor mensenrechten in de brede zin en je onderschrijft de strategie en missie van de Liga voor Mensenrechten.
 • Je bent bereid om een engagement te nemen voor langere termijn.

Je vaardigheden:

 • Je bent een charismatische en inspirerende leider; je vindt het boeiend om richting te geven aan een kritische en geëngageerde organisatie en hebt hier ook voldoende ervaring mee.
 • Je bent vlot in communiceren; je weet duidelijk en overtuigend de standpunten van de Liga te verwoorden.
 • Je bent resultaatsgericht en weet beleidslijnen in realiteit om te zetten. Bij voorkeur heb je kennis van beleidsplanning en integrale kwaliteitszorg (IKZ).
 • Je bent een sterke netwerker: je hebt reeds een netwerk en kan dat verder uitbouwen en onderhouden.
 • Je bent een teamspeler; je bent vlot in de samenwerking met collega’s en vrijwilligers met diverse profielen en functies en met één gezamenlijk doel.
 • Je spreekt uitstekend Nederlands, en je beheerst goed Frans en Engels.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De directeur werkt 1 VTE.

Voorwaarden:

 • Een contract voor onbepaalde duur in loonbarema L1, paritair comité 329.01 met (gedeeltelijke) overname relevante anciënniteit.
 • Maaltijdcheques, gsm-toestel met abonnement in functie van de uitvoering van de job, vergoeding woon-werkverkeer.
 • Een enthousiast en divers team (van 4 collega’s, samen 3,4 vte) en een groep actieve vrijwilligers. Allemaal met een sterke mening en een hart voor mensenrechten.
 • Een dynamische omgeving waar je nieuwe dingen mag uitproberen.
 • Mogelijkheid tot opleidingen in het kader van de functie.
 • Je werkt tijds -en plaatsonafhankelijk
 • Regelmatig avond- en weekendwerk.

 

Solliciteer voor 28 januari 2023 door het sturen van een motivatiebrief en CV naar jobs@mensenrechten.be.

Weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een digitale schriftelijke proef, desgevallend gevolgd door een sollicitatiegesprek.

Diversiteit is een troef in het realiseren van mensenrechten. De Liga voor Mensenrechten is een werkgever die gelijke kansen hoog in het vaandel draagt en die ernaar streeft dat haar personeelsbestand een weerspiegeling is van de diversiteit in de samenleving. Kandidaten van diverse achtergronden worden aangemoedigd om te solliciteren. Indien je een functiebeperking hebt, laat het ons weten. Dan passen wij onze sollicitatieprocedure aan. Kandidaten die in aanmerking komen voor tewerkstellingsmaatregelen worden uitgenodigd om dit expliciet te vermelden.

Plaats van tewerkstelling: Liga voor Mensenrechten, Leopold II-laan 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (vlot bereikbaar met OV).

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.