Wil jij je actief inzetten voor mensenrechten?

10 maart 2020

Word vrijwilliger bij de Liga voor Mensenrechten!

       

Mensenrechten zijn de basis van onze vrije en democratische samenleving. Mensenrechten verbeteren en versterken is dagelijks nodig. Dit vraagt de inzet van veel mensen. In deze uitdagende tijden is het niet eenvoudig om de mensenrechten van iedereen te beschermen. Daarom is een sterke Liga voor Mensenrechten meer dan ooit nodig.  We hebben een team van goeie professionals, maar zij kunnen het niet alleen. Daarom is de Liga op zoek naar geëngageerde vrijwilligers die de handschoen voor mensenrechten willen opnemen.

De Liga houdt op haar algemene vergadering van maandag 23 maart 2020 om 19.00u in Brussel verkiezingen,  waarbij de ploeg wordt samengesteld die de komende jaren de strijd aangaat voor de mensenrechten in ons land.

Naargelang je interesses en je eventuele expertise, kan je je op verschillende manieren inzetten voor de Liga.

Algemene Vergadering: het ‘parlement’ van de Liga

De basis om je te engageren bij de Liga loopt via de Algemene Vergadering (AV). In de AV ontmoeten de Ligaleden elkaar en wordt de Liga aangestuurd. De AV komt 2 keer per jaar samen en zet de grote lijnen uit, inhoudelijk en zakelijk.

Om volwaardig lid te kunnen zijn van één van de andere organen, moet je ook lid zijn van de AV.  Leden van de AV kunnen hun engagement binnen de Liga ook verder gericht vorm geven in een of meer van de volgende platformen.

De Ligaraad: de motor van de standpunten, het lobbywerk en de juridische actie

Wie wil deelnemen aan het inhoudelijke debat over mensenrechten en mee de standpunten van de Liga wil bepalen, kan zich kandidaat stellen voor de Ligaraad. De Ligaraad is het orgaan van de Liga dat bevoegd is voor de inhoudelijke koers, het lobbywerk en de juridische acties. De Ligaraad wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Liga en vergadert één keer per maand. Tussendoor wordt er ook regelmatig vanop afstand gewerkt om snel op de bal te kunnen spelen.

Voor de Ligaraad zijn we op zoek naar (minstens) 30 vrijwilligers. Ben je erg geïnteresseerd in mensenrechten of heb je (professionele) expertise? Wil je vooral rond inhoud debatteren, mee het beleid onder druk zetten en af en toe naar juridische actie grijpen, dan is dit jouw ideale mensenrechtenplatform. Aarzel niet om te komen meedoen!

Wat houdt dit engagement in?

  • Je bent regelmatig aanwezig op een vergadering van de Ligaraad. Deze vergaderingen gaan één keer per maand door, normaal op maandagavond, in Gent (en in de toekomst mogelijks ook in Brussel).
  • Je werkt tussendoor vanop afstand mee door te reageren op mails en/of met collega-vrijwilligers aan documenten te werken, te bellen,…
  • Reken op een tijdsbesteding van 3 à 4 uur per maand.

De Bewegingsraad: acties opzetten en een ruim publiek warm maken

Wie zich wil engageren voor het mobiliserende en sensibiliserende werk van de Liga, en de brug wil slaan naar onderwijs, andere organisaties en de samenleving, kan zich kandidaat stellen voor de Bewegingsraad. De Bewegingsraad beslist over educatie en vormingsactiviteiten, mobiliseert, organiseert evenementen, en stuurt het vrijwilligers- en communicatiebeleid. De Bewegingsraad wordt getrokken door de Bewegingssecretaris van de Liga.

Denk bij ‘Raad’ niet per se aan vergaderen. We willen van de Bewegingsraad vooral een actief en flexibel netwerk maken, dat met jeugdig enthousiasme heel veel mensen achter de Liga en haar acties weet te scharen.

Ben je iemand van de actie, wil je mensen overtuigen, lezingen en workshops geven of een goed educatief pakket in elkaar boksen? Dan kan je je ei kwijt bij de Bewegingsraad. We zoeken hiervoor (minstens) 20 actieve vrijwilligers.

Wat houdt dit engagement in?

  • Je werkt actief vanop afstand mee door te reageren via digitale weg en/of met collega-vrijwilligers aan projecten te werken, te bellen,… en fysiek samen te komen als het aangewezen is.
  • Je bent aanwezig op events, acties, vormingen van de Liga
  • Je geeft als je wilt lezingen en of workshops en neemt eventueel taken op bij het organiseren van events.
  • Reken op een tijdsbesteding van 3 à 4 uur per maand.

De Raad van Bestuur: de zakelijke leiding

Zijn organisatorische ondersteuning en sturing, financiën, fondsenwerving en personeelsbeleid eerder je ding, dan kan je je kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is bevoegd voor financieel beleid, fondsenwerving, beleidsplanning en –rapportage, personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. De Raad van Bestuur is ook de spil bij de coördinatie en afstemming van alle activiteiten van de Liga in functie van het beleidsplan en de begroting. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Algemeen Secretaris van de Liga en bestaat uit maximaal acht personen (waaronder de Voorzitter en de Bewegingssecretaris) en vergadert maandelijks.

Een goed functionerende Raad van Bestuur is samengesteld met mensen met verschillende expertises die allemaal van aanpakken houden. In de bijlage een uitgebreider beschrijving van de profielen die we voor de Raad van Bestuur zoeken. Het geeft een idee naar welk soort engagement en expertise we precies op zoek zijn.

Wat houdt dit engagement in?

  • Je bent quasi altijd aanwezig op de vergadering van de Raad van Bestuur. Deze vergaderingen zijn één keer per maand, op maandagavond, in Gent (en in de toekomst mogelijks ook in Brussel).
  • Je werkt tussendoor vanop afstand mee door te reageren op mails en/of met collega-vrijwilligers aan documenten te werken, te bellen,…
  • Reken op een tijdsbesteding van minstens 2 uur per week.

Op de AV van 23 maart worden de leden van de AV, de Ligaraad, de Bewegingsraad en de Raad van Bestuur verkozen. Ook de functies van Voorzitter, Bewegingssecretaris en Algemeen Secretaris worden die avond verkozen. Je wordt voor 2 jaar verkozen. Je kan je ook kandidaat stellen voor meerdere organen tegelijk.

Let op: voor wie nu al verkozen is in Ligaraad, Bewegingsraad en Raad van Bestuur: dit mandaat vervalt, iedereen moet zich dus opnieuw kandidaat stellen!

De Liga streeft ernaar dat haar bestuursorganen een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de diversiteit in de samenleving, en moedigt daarom mensen van diverse genderidentiteit, leeftijd en afkomst aan om zich kandidaat te stellen.

Stuur vóór vrijdag 13 maart 2020 om 12u je kandidatuur voor je lidmaatschap van de Algemene Vergadering van de Liga voor Mensenrechten via e-mail naar liefke@mensenrechten.be.

De Liga kijkt ook uit naar je kandidatuur voor de Ligaraad, Bewegingsraad en/of Raad van Bestuur die op dezelfde manier kan worden ingediend, vergezeld van een korte motivatie. Gelieve ook uitdrukkelijk aan te geven of je kandidaat bent om de functie van Voorzitter, Bewegingssecretaris of Algemeen secretaris op te nemen.

Ben je nog geen lid van de Algemene Vergadering zelf, kandideer je dan zowel voor de AV als voor de Raad waar je lid van wilt worden.

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.