Kandidaten Prijs voor Mensenrechten 2020

       

Zoals elk jaar reikt de Liga voor Mensenrechten in december de Prijs voor Mensenrechten uit aan een persoon of organisatie die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van de rechten van de mens. Die wordt anoniem gekozen door de leden van de Liga. Hieronder staan de kandidaten van dit jaar:

Opgelet: stemmen kan maar eémaal en is mogelijk tot 25 juli 2020.

  Het Gentse solidariteitsfonds voor moeilijke tijden
Het Gents solidariteitsfonds is een samenwerking van 12 verschillende organisaties in het Gentse met een basiswerking gericht op personen in een maatschappelijk kwetsbare positie: jongeren, dak- en thuislozen, mensen zonder papieren,... Naar aanleiding van de coronacrisis hebben zij zich verenigd om structureel ondersteuning te voorzien voor de meest kwetsbaren, ondanks het gebrek aan aandacht voor deze doelgroep. Bovendien wordt er iedere week een rapport gemaakt met de vertaling van de problemen in het veld naar het beleid. Mensenrechten in de praktijk.
  the Belgian Network for Black Lives
The Belgian Network for Black Lives zet zich in tegen alle vormen van geweld tegen zwarten, inclusief politiegeweld, etnisch profileren en overbestraffing. De beweging organiseert internationaal betogingen en protestacties onder de noemer Black Lives Matter en daagt ook politici uit om zich uit te spreken tegen het geweld tegen minderheden. Sinds de dood van George Floyd in de V.S. vindt Black Lives Matter wereldwijd veel weerklank, ook in België.
  Uit de Marge vzw
Via uiteenlopende vormen van jeugdwerk weet Uit De Marge kinderen en jongeren te bereiken op een positieve manier. Uit De Marge grijpt steeds het juiste momentum om de rechten van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te verdedigen. Daardoor slaagt Uit De Marge erin om kinderen en jongeren te laten wegen op het beleid en ook om maatschappelijke kwetsbaarheid hoog op de politieke agenda te plaatsen. Twee doelgroepen wiens rechten vaak onder druk komen te staan en moeilijk een eigen stem krijgen.
  Hilde Van Mieghem en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
"Als je eens wist" is een driedelige documentaire van Hilde Van Mieghem over verschillende vormen van kindermisbruik en familiaal geweld. Het zijn hartverscheurende verhalen over emotionele terreur, fysiek en seksueel geweld tegenover kinderen, gekaderd door een kinderpsychiater, jeugdrechter, kinderarts en traumapsychiaters. De hulplijn 1712 kreeg na de uitzending van de documentaire bijna dubbel zo veel oproepen binnen. Quasi tegelijkertijd besloot de Vlaamse Regering te besparen op vertrouwenscentra die gezinnen begeleiden bij kindermishandeling.
  Dr. Dirk Van Duppen
Wijlen dr. Dirk Van Duppen heeft in de vroege jaren ‘80 in de arbeidersbuurt in Deurne de Geneeskunde voor het Volk-groepspraktijk 'De Bres' opgericht, waarvoor hij tot 2019 ook zelf als huisarts werkte met zijn vrouw. Intussen heeft Geneeskunde voor het Volk 11 centra in heel België. Daarnaast was hij medestichter van de organisatie Geneeskunde voor de Derde Wereld en heeft hij met zijn vrouw in Palestijnse vluchtelingenkampen gewerkt. In Deurne was hij politiek actief voor de PVDA. Dr. Van Duppen overleed aan kanker op 30 maart 2020.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.