• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

Wie zijn we?

Mensenrechten behoren tot de basis van onze neutrale rechtstaat en vrije samenleving. De Liga voor Mensenrechten klaagt structurele inbreuken op onze mensenrechten aan en creƫert een maatschappelijk draagvlak voor mensenrechten in Vlaanderen en Belgiƫ.

       

Mensenrechten zijn de basis van onze rechtstaat en vrije samenleving. De Liga voor Mensenrechten beschermt onze mensenrechten door structurele en incidentele inbreuken aan te klagen en een maatschappelijk draagvlak voor mensenrechten in België te creëren. Samengevat, de Liga voor Mensenrechten…

 

… informeert

We informeren onder andere via onze acties, website, Facebook, Twitter, nieuwsbrief, publicaties, en twee tijdschriften: het Tijdschrift voor Mensenrechten en het Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen (FATIK).

 

… onderneemt actie

De Liga organiseert o.a. acties, activiteiten, debatten, evenementen, studiedagen en prijsuitreikingen om mensen te informeren, te sensibiliseren en maatschappelijk te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijks terugkerende Big Brother Awards in oktober en Prijs voor Mensenrechten in december. Ook geven we workshops, bijvoorbeeld over privacy.

 

… klaagt aan

De actualiteit op vlak van mensenrechten wordt door ons op de voet gevolgd. We verheffen onze stem tegen wanpraktijken en formuleren kritische bemerkingen en aanbevelingen voor politici en overheidsdiensten. Daar waar nodig stappen we naar de rechter om respect voor mensenrechten af te dwingen.

 

... werkt rond 4 thema's

Sinds 2016 is ons jaarthema Veiligheid en Vrijheid. Hier vind je wat wij hieromtrent allemaal doen en organiseren. Wij vrezen dat we teveel vrijheid opgeven in de hang naar veiligheid.

 

De Liga voor Mensenrechten is lid van The International Federation for Human Rights (FIDH), L'Association Européenne pour la Défense des droits de l'Homme (AEDH), European Digital Rights (EDRi), en de Kinderrechtencoalitie en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Onze zusterorganisatie is La Ligue des Droits de l’Homme (LDH).

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief