Banner

Wie zijn we?

Mensenrechten vormen de basis van onze rechtsstaat. Ze verzekeren een vrije en veilige samenleving.

De Liga voor Mensenrechten is een beweging die waakt over het respect voor mensenrechten in België. Mensenrechten zijn fundamentele rechten die iedere mens heeft, gewoon omdat hij of zij mens is. Ongeacht hoe iemand eruitziet, waar die persoon woont, of wat die gelooft: iedereen wordt geboren met mensenrechten die niet kunnen worden afgenomen.

Mensenrechten vormen de basis van onze rechtsstaat. Ze verzekeren een vrije en veilige samenleving. Veiligheid beheerst de politieke agenda, wat spijtig genoeg soms ten koste gaat van onze vrijheid. Veiligheid kan echter niet gerealiseerd worden door de inperking van mensenrechten, integendeel. Vrijheid en veiligheid gaan hand in hand.

De Liga voor Mensenrechten komt daarom op voor onze mensenrechten, zodat iedereen zich vrij én veilig kan voelen. Haar prioriteiten zijn vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie.

 

Wat doet de Liga voor Mensenrechten?

… informatie bieden

De Liga biedt informatie aan over mensenrechten via onze website, sociale media, nieuwsbrief, publicaties zoals het Tijdschrift voor Mensenrechten en het Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen (FATIK).

bewegen voor mensenrechten

De Liga brengt mensen samen die opkomen voor mensenrechten. Want samen staan we sterker. Ze organiseert evenementen zoals de Prijs voor Mensenrechten, workshops en studiedagen. Ook zet ze publieksacties op touw, onder meer om het recht op privacy te monitoren.

het beleid beïnvloeden

De Liga zet regeringen en gemeentebesturen aan tot meer respect voor mensenrechten. Dat doet ze op veel manieren: via druk in de media, lobbywerk en strategische juridische acties. Waar nodig stapt de Liga naar de rechter om respect voor mensenrechten af te dwingen. Zo won ze al vaak rechtszaken voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

 

Wat kan jij doen?

Deel deze pagina