• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

       

Maud Vanwalleghem

Directeur

Maud Vanwalleghem is als directeur van de Liga voor Mensenrechten verantwoordelijk voor het coördineren van de werkzaamheden van het Liga-team. Ze heeft hiervoor gewerkt als coördinator bij UNPO, Vrouw & Maatschappij - CD&V politica en als adviseur rond minderhedenrechten in het Europees Parlement. Maud studeerde Geschiedenis en Arabische studies aan respectievelijk de Universiteit Gent en de Universidad Autónoma de Madrid.

maud@mensenrechten.be

Greet Van Dael

Bewegingsmedewerker

Greet Van Dael is de bewegingsmedewerker van de organisatie met als hoofddoel het draagvlak voor mensenrechten te verbreden. Greet organiseert het educatieve – en bewegingsluik. Haar kan je contacteren voor de events als de Big Brother Awards en de Prijs voor de Mensenrechten, maar ook voor interessante samenwerkingsverbanden en educatieve plannen. Greet was voordien jeugdwerker in Brussel en Vlaanderen en houdt van het opzetten van educatieve processen. Greet studeerde sociaal-cultureel werk in Heverlee en politieke wetenschappen in Brussel.

greet@mensenrechten.be

Eline Kindt

Beleidsmedewerker

Eline ondersteunt het inhoudelijke beleid van de Liga. Voordien werkte Eline als doctoraal onderzoeker aan het Human Rights Centre van Universiteit Gent. Daarvoor was Eline actief als research associate bij Public International Law & Policy Group, een internationale pro bono law firm. Ze studeerde rechten in Gent en Utrecht en behaalde daarna een doctoraat in de rechten aan Universiteit Gent.

eline@mensenrechten.be

Fien De Smet

Communicatiemedewerker

Fien studeerde Orthopedagogie en Sociaal Werk aan HoGent. Voor de opleiding Sociaal Werk liep ze stage bij Greet, de bewegingsmedewerker. Nu verzorgt Fien als communicatiemedewerker onder andere de sociale media, onze aanwezigheid in de reguliere media en contacten met de pers.

fien@mensenrechten.be

Ronny Mortier

Web projecten & IT

Ronny houdt de IT-infrastructuur draaiende en is verantwoordelijk voor de website van de Liga, diverse campagne sites en de opmaak van Tijdschrift voor Mensenrechten en Fatik.

 ronny@mensenrechten.be

Liefke Dolmans

Vrijwillig medewerker asiel en migratie

Liefke ondersteunt als vrijwilliger het inhoudelijke beleid van de Liga op het gebied van Asiel en Migratie. Zij heeft gewerkt als assistente rond het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap bij het Duitse Nationale Mensenrechten Instituut in Berlijn en liep o.a. stage bij de Fundamental Rights Agency van de Europese Unie. Liefke studeerde algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht in Nederland en behaalde haar L.L.M met een specialisatie in Mensenrechten en Internationaal Humanitair Recht aan de Viadrina Universiteit van Frankfurt (O).

liefke@mensenrechten.be

Jef Eelen

Vrijwillig Beleidsmedewerker

Jef behaalde zijn Master in de Rechten aan de KU Leuven. Momenteel volgt hij een Manama in Mensenrechten aan de Université Saint-Louis in Brussel. Naast deze opleiding zet hij zich in als vrijwillig beleidsmedewerker bij de Liga voor Mensenrechten.

jef@mensenrechten.be

Dorine De Brauwer

Administratief medewerker

Dorine werkt meer dan 25 jaar bij de Liga en houdt de boekhouding en personeelsadministratie op orde. Ook voor alle vragen over abonnementen, lidmaatschap, financiële ondersteuning of fiscale attesten kan je bij haar terecht.

dorine@mensenrechten.be

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief