Banner

Bestuursorganen

Raad van Bestuur

De Ligapijler voor organisatorische ondersteuning en sturing

 • Pieter De Gryse (algemeen secretaris)
 • Roel Forceville (penningmeester)
 • Jan Beddeleem
 • Rebecca Deruiter
 • Maarten Huvenne
 • Dries Pattyn
 • Saskia Van Nieuwenhove
 • Kati Verstrepen

BewegingsRaad

De Ligapijler voor mobiliseren en sensibiliseren

 • Jan Beddeleem (bewegingssecretaris)
 • Pol De Grave
 • Rebecca Deruiter
 • Alain Joye
 • Paul Pataer
 • Talha Yildiz

LigaRaad

De Ligapijler voor inhoudelijk debat en standpuntbepaling

 • Kati Verstrepen (voorzitter)
 • Nathalie 't Jampens
 • Francis Carron
 • Hans Claus
 • Thomas Commère
 • Kris Daels
 • André De Becker
 • Koen De Feyter
 • Tom De Meester
 • Filip De Reuse
 • Bart De Schrijver
 • Helena De Vylder
 • Roger De Zitter
 • Joost Depotter
 • Elke Devroe
 • Imane El Morabet
 • Johan Heymans
 • Maarten Huvenne
 • Lauren Jans
 • Alain Joye
 • Eline Kindt
 • Tom Lauwers
 • Sylvie Micholt
 • Saïla Ouald-Chaib
 • Paul Pataer
 • Dries Pattyn
 • Rik Reusen
 • Marthe Van Beurden
 • Eric Van der Mussele
 • Saskia Van Nieuwenhove
 • Jos Vander Velpen
 • Maaike Vanderbruggen
 • Jan Veys
 • Ruben Wissing

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering telt maximum 75 leden en komt twee keer per jaar samen. Ben je lid van de Liga voor Mensenrechten en heb je zin om toe te treden tot onze Algemene Vergadering? Stuur ons je kandidatuur dan op per e-mail naar info@mensenrechten.be of per post. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of beperking.

Deel deze pagina