De Liga voor Mensenrechten vecht BOM-wet aan bij Grondwettelijk Hof

17 juli 2017

       

De Liga voor Mensenrechten diende op maandag 17 juli samen met La Ligue des droits de l'Homme een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van enkele bepalingen van de derde BOM-wet.

Deze wet gaat over de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet- en elektronische en telecommunicaties. Ze breidt het strafrechtelijk opsporingsarsenaal, vooral in de cybersfeer, gevoelig uit.

Concreet resulteert deze wet in een verdere uitholling van de figuur van de onderzoeksrechter. Voordien vereisten verschillende ingrijpende onderzoeksmaatregelen, zoals de zoeking in informaticasystemen, de tussenkomst van een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Nu volstaat het vaak om enkel de toestemming te hebben verkregen van de procureur des Konings – een partij aan het strafproces. In bepaalde gevallen is zelfs een autonome beslissing van politiediensten voldoende.

Verder voorziet de derde BOM-wet in een speciaal regime voor infiltraties op het internet. Dit nieuwe regime laat de waarborgen en controlemechanismen die traditioneel met dergelijke bijzondere opsporingsmethoden gepaard gaan achterwege. Hierdoor genieten zowel zij die moeten infiltreren als zij die het voorwerp uitmaken van dergelijke infiltraties veel minder – en vaak te weinig – bescherming.

Zie hier de weblink naar de volledige wet: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2016122537

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.