Een handicap is geen persoonlijk, maar een maatschappelijk probleem

17 januari 2014

Op 2 juli 2009 ratificeerde België het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, afgekort VRPH. Slechts weinig mensen weten dat dit verdrag bestaat. De campagne “Mijn handicap, mijn rechten! Omdat we geen tweederangsburgers zijn” wil het VRPH bij het brede publiek bekend maken.

Bij de start van elk nieuw schooljaar wordt meerdere kinderen met een handicap de toegang tot het gewoon onderwijs geweigerd. Volwassen personen met een handicap kunnen nog steeds niet vrij kiezen voor zelfstandig wonen en leven. De toegankelijkheid van openbare gebouwen en diensten laat vaak te wensen over. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de rechten van mensen met een handicap geschonden worden.

Het VN-verdrag maakt de rechten van personen met een handicap waar

Iedereen kent de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Deze verklaring bleek echter onvoldoende krachtig om de rechten van mensen met een handicap te waarborgen. Daarom stelde de VN in 2006 een mensenrechtenverdrag op dat focust op de rechten van deze groep. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) treedt in werking in een land zodra haar regering het ratificeert of ondertekent. België ondertekende het VRPH op 2 juli 2009. Hiermee engageren de Belgische regering en haar deelregeringen zich ertoe in ons land de rechten van mensen met een handicap te respecteren. Het is echter belangrijk dat ook het brede publiek weet dat er een dergelijk verdrag bestaat en dat dit in België nageleefd dient te worden. “Voor iedereen moet duidelijk zijn dat toegang tot het gewoon onderwijs en het normale arbeidscircuit, de keuze voor zelfstandig wonen en leven, het stichten van een gezin, de toegang tot openbare gebouwen en diensten, … geen gunsten zijn maar rechten voor iedereen”, zegt GRIPvzw.

Met de campagne “Mijn handicap, mijn rechten! Omdat we geen tweederangsburgers zijn!” wil GRIPvzw het brede publiek informeren over het bestaan van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Van tweederangsburgers naar volwaardige participatie

Mensen met een handicap willen niet langer een achtergestelde positie innemen in onze samenleving. Zij willen volwaardig kunnen deelnemen op alle domeinen. Dit is vandaag helaas nog geen realiteit. Stereotypen, vooroordelen, een verouderde visie op handicap en de talrijke drempels die daaruit voortvloeien belemmeren participatie. Het VRPH is een krachtig instrument om komaf te maken met dit onrecht. We moeten het samen waarmaken.

Informeer je over gelijke rechten voor mensen met een handicap

Met haar campagne “Mijn handicap, mijn rechten! Omdat we geen tweederangsburgers zijn!” maakt GRIPvzw het VN-Verdag inzake de Rechten van Personen met een Handicap bekend bij het brede publiek. Mensen met een handicap mogen niet langer gezien worden als tweederangsburgers. Een goed geïnformeerde samenleving is de basis voor verandering.

Deel dit artikel

   

Tags:

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.