Parlementaire e.a. vragen juli 2011

22 juli 2011

       

- 27 juli 2011: In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt, ingesteld door Samia Belkacemi en Yamina Oussar.
- 13 juni 2011 (publ.): 1 JUNI 2011. - Wet tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt (1)
- 14 juli 2011 | Aangenomen tekst Salduz (inwerkingtreding 01/01/12): WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan [tekst aangenomen door de commissie voor Justitie] | Dossierfiche Kamer
- 13 juli 2011 | Europees Parlement: Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie | Artikel 117 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Renate Weber (ALDE) , Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) en Alexander Alvaro (ALDE)

- Schriftelijke vraag nr. 5-1731 van Bert Anciaux (sp.a) aan de minister van Justitie | Geïnterneerden - Vrijheid op proef - Definitieve invrijheidstelling (vraag op 15 maart 2011 - antwoord op 29 juni 2011)
- Schriftelijke vraag nr. 5-1944 van Louis Ide (N-VA) aan de minister van Justitie | Interneringen - Commissies ter bescherming van de maatschappij - Werking - Aantal behandelde dossiers en gevolgen (vraag op 1 april 2011 - antwoord op 29 juni 2011)
- Schriftelijke vraag nr. 5-2112 van Bert Anciaux (sp.a) aan de minister van Justitie | Geïnterneerden - Medisch dossier - Recht op inzage - Weigering (vraag op 13 april 2011 - antwoord op 29 juni 2011)

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.