Van gevangenis naar detentiehuis

31 januari 2013

       

woensdag 6 maart van 9.30 uur tot 12.30 uur
De Factorij , Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel

Er gaat geen maand voorbij zonder dat de gevangenissen het nieuws halen. Overbevolking, relletjes, ontsnappingen, gijzelingen. Het (politieke) antwoord op deze problemen is vaak hetzelfde: bijbouwen van nog meer cellen.

Maar is dit wel de juiste en enige remedie? Moeten we niet eerder de manier waarop we detentie organiseren in vraag durven stellen? Ons huidig gevangenisbeleid bouwt verder op een gevangenisconcept dat stoelt op het geloof in de heilzame werking van de eenzame afzondering. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en de vele praktijkervaringen toonden het belang van sociale contacten aan.

Op de studievoormiddag ‘Van gevangenis naar detentiehuis’ zal het concept van nieuwe detentie dat naar voor is geschoven door de werkgroepen binnen het project Gedifferentieerde Strafuitvoering (Liga voor Mensenrechten) uitvoerig worden voorgesteld. Kleinschaligheid is in het concept essentieel. Detentiehuizen met een beperkt aantal ‘inwoners’ maken het mogelijk om daadwerkelijk en efficiënt te differentiëren en zodoende te straffen op maat.

Zijn de voorgestelde kleinschalige detentiehuizen echter betaalbaar? Is er rekening gehouden met de maatschappelijke weerstand (not in my backyard)? Hoe gaan dedetentiehuizen er (architecturaal) uitzien? De antwoorden krijgt u op 6 maart aan de hand van concrete (juridische) voorstellen, (financiële) berekeningen, maquettes …

De minister van Justitie zal de visie van de federale overheid inzake de detentiehuizen toelichten en aangeven wat de mogelijkheden van implementatie zijn op korte en lange termijn.

Luk Alloo (criminoloog) verdiepte zich de afgelopen maanden in het gevangeniswezen voor het televisieprogramma ‘Alloo in de gevangenis’ en zal de studievoormiddag in goede banen leiden.

Programma

Download het volledige programma hier (met inschrijvingsstrook). 

9:00 | Onthaal met koffie

9:30 – 10:00
Een penologische kijk op detentiehiuzen
Kristel Beyens, Vrije Universiteit Brussel

10:00 – 10:30
Is er (nood aan) een alternatieve detentievorm?
Kleinschalige detentiehuizen als zinvolle detentie
Hans Claus, gevangenisdirecteur Oudenaarde

10:30 – 10:50
Een mensenrechtelijke kijk op detentiehuizen
Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten

10:50 – 11:15 | Koffiepauze

11:15 – 11:45
Een nieuwe architectuurtypologie voor detentie?
Voorstelling van ontwerpmatig onderzoek naar het detentiehuis
Prof. dr. Ronny De Meyer, architect, UGent en UHasselt

11:45 – 12:15
Detentiehuizen: enkel voordelen… of toch niet?
Panelgesprek over de weerstanden: kostprijs, maatschappelijke weerstand…
Kristel Beyens, VUB
Hans Claus, gevangenisdirecteur Oudenaarde
Ronny De Meyer, Universiteit Gent en Hasselt
Marjan Gryson, vzw Touché
Moderator: Luc Alloo, televisiemaker en criminoloog

12:15 – 12:30
De visie en het toekomstbeeld van de federale overheid inzakedetentie(huizen)
Annemie Turtelboom, minister van Justitie

Publicatie Huizen – Naar een duurzame penitentiaire aanpak
Elke deelnemer ontvangt de publicatie Huizen – Naar een duurzamepenitentiaire aanpak. Dit boek bevat inhoudelijke conclusies en voorstellen voor een moderne detentie. De publicatie is een referentiewerk voor iedereen die zich buigt over detentie in de (nabije) toekomst.

Praktisch

organisatie

De studiedag is een initiatief van Uitgeverij Politeia en Uitgeverij ASP in samenwerking met de Liga voor Mensenrechten en vzw De Huizen.

datum

woensdag 6 maart van 9.30 uur tot 12.30 uur
(onthaal met koff ie vanaf 9 uur)

Locatie

De Factorij, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel [kaart]
Op 5 minuten van het station van Schaarbeek, ook met de wagen makkelijk te bereiken.

Inschrijven

Door het bijgevoegde registratieformulier in te vullen en terug te sturen naar uitgeverij Politeia. U kan zich ook inschrijven via de website (www.politeia.be), per mail (yves.stevens@politeia.be) of per fax (02 289 26 19).
De inschrijving is definitief, u ontvangt een factuur. Annuleren van de inschrijving is niet mogelijk, maar er kan een vervanger worden aangewezen.

Prijs

75 euro (koffiepauze, broodjeslunch, de publicatie Huizen – Naar een duurzame penitentiaire aanpak en excl. BTW).

magistratuur

De tenlasteneming van de inschrijvingskosten voor magistraten, gerechtelijke stagiairs, het personeel van de griffies en parketten werd aangevraagd bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

contact

yves.stevens@politeia.be of tel: 02 289 26 12

Lees meer over de zinvolheid van een gediferentieerde aanpak in onze visietekst

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.