Vingerafdruk op de e-ID: onnodig én gevaarlijk

19 maart 2019

Is dit de identiteitskaart van de toekomst? De overheid verzamelt steeds meer informatie over ons: De vingerafdruk is reeds realiteit en ook de gezichtsherkenning kan elk moment goedgekeurd worden.  Met deze ID sta je stil bij je eigen ‘privacywensen’. Klik op de knop hieronder, daarna kan je de items aanklikken die volgens jou niet op jouw ID horen te staan. Klik vervolgens op klaar. Hoe meer mensen op bepaalde onderdelen klikken, hoe vager de afbeelding zal worden om zo te kunnen aantonen welke informatie we al dan niet voor onszelf wensen te houden.

Wat doet de Liga?

De Liga voor Mensenrechten vindt de verplichte vingerafdruk op de e-ID onnodig én gevaarlijk. Net daarom heeft de Liga samen met la Ligue des Droits Humains een beroep ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters, kortweg de Vingerafdrukkenwet. Lees hieronder waarom de Liga een vernietiging van deze wet noodzakelijk vindt en volg deze pagina en sociale media op om op de hoogte te blijven van het proces.

Wat kan jij doen?

Naar aanloop van de verkiezingen heeft de Liga voor Mensenrechten de Privacyapp ontwikkeld. Via die app leer je bij over wat de overheid over jou weet en wat de overheid met die informatie kan doen. Aan het einde van de app kan je (eventueel anoniem) een mail versturen naar alle politieke partijen om je bezorgdheid over jouw recht op privacy te uiten. Klik op onderstaande knop als je even geen tijd hebt om via de Privacyapp in gesprek te gaan met de Liga maar je wel een mail wil versturen.

Waarom willen we geen vingerafdrukken op onze identiteitskaart?

Sinds 1 april 2019 is de wet in voege die stelt dat de vingerafdruk verplicht wordt opgenomen op elke nieuwe identiteitskaart. De uitvoering van de maatregel is gepland vanaf juni 2019, maar dat loopt mogelijks vertraging op.

De vingerafdruk zou moeten helpen in de strijd tegen identiteitsfraude door een extra unieke identificatiemethode op onze e-ID toe te voegen. Een recent onderzoek van de KU Leuven noemt deze maatregel echter onnodig en ronduit gevaarlijk. Onnodig omdat de maatregel slechts een bepaald soort identiteitsfraude aanpakt: wanneer een persoon in de offline wereld een identiteitskaart gebruikt die niet van hem of haar is. Denk bijvoorbeeld aan een fraudeur die een auto wil huren met de identiteitskaart van iemand anders om die auto daarna nooit meer terug te brengen. Maar ook in deze ene soort van identiteitsfraude is een vingerafdruk niet nodig. Daar kan de verificatie al gebeuren op basis van de foto. In het geval van internetfraude – het soort identiteitsfraude die het vaakst voorkomt – heeft de maatregel geen enkel nut.

De onderzoekers van KU Leuven noemen de maatregel ook gevaarlijk omdat de technologie die zal gebruikt worden niet veilig is. De gebruikte technologie maakt het mogelijk dat onze vingerafdruk gelezen zal worden door mensen die hiervoor niet bevoegd zijn, dus ook door mensen die slechte bedoelingen kunnen hebben. De impact daarvan is mogelijk levenslang. Een gestolen wachtwoord kan je namelijk nog aanpassen, je vingerafdrukken daarentegen nooit.

Deze vingerafdruk is opgeslagen op de e-ID. Het idee om een achterliggende databank met onze vingerafdrukken te behouden, werd gelukkig niet ingevoerd. Nu voorziet de wet wel dat onze vingerafdrukken gedurende drie maand kunnen bijgehouden worden, tijdens de periode dat onze nieuwe e-ID gemaakt wordt. De wet verbiedt niet dat andere overheidsdiensten, zoals politie en fiscus, toegang krijgen tot die databank. Net zoals de onderzoekers, waarschuwt de Liga voor Mensenrechten hier voor een zogenaamde “function creep” waarbij de vingerafdrukken toch zouden worden gebruikt voor doeleinden die we nu nog niet kennen.

Het voorstel rond de vingerafdruk op de e-ID veroorzaakte een golf aan protest onder de hashtag #ikweiger. Ook riepen bepaalde jongerenafdelingen van politieke partijen op om nog voor de deadline van 1 april massaal onze identiteitskaarten te verliezen om nog tien jaar verlost te zijn van de verplichte vingerafdruk. Dit allemaal omdat het bijhouden van onze vingerafdrukken door een grote groep mensen en organisaties, inclusief de Liga voor Mensenrechten, als een disproportionele inmenging in onze privacy wordt gezien.

 

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.