Banner

KiesKeurig: wat is het precies?

Waarom deze drie thema’s?  

De Liga voor Mensenrechten is een brede mensenrechtenorganisatie en houdt zich met verschillende thema’s bezig: privacy, veiligheid, politie, discriminatie en detentie. Daarnaast zijn we ook bezig met het recht op protest, justitie, de aanvallen op onze rechtsstaat, de onduidelijke mensenrechteninfrastructuur in België,... Dat zijn allemaal belangrijke thema’s voor de aankomende verkiezingen waar we in onze analyse kunnen op focussen.  

 We vertrokken vanuit ons memorandum, dat opgebouwd is uit zes thema’s. Daar selecteerden we drie thema’s uit waar we de laatste jaren veel expertise rond hebben opgebouwd: politie, detentie en surveillance. Het zijn thema’s die een grote impact hebben op hoe onze samenleving eruitziet of er zal uitzien. Het zijn ook thema’s waar geen andere organisaties sterk mee bezig zijn. In de aanloop naar de verkiezingen werken heel wat verschillende organisaties en journalisten aan een analyse van de verschillende partijprogramma’s. Daar willen we met ons onderzoek een aanvulling op zijn. Tot slot zijn het thema’s waar we grove mensenrechtenschendingen zien: overbevolking, politiegeweld en illegale experimenten met gezichtsherkenning. Om die schendingen aan te pakken, verwachten we van onze beleidsmakers dat ze oplossingen voorstellen. Net die visie zien we niet altijd terug bij politieke partijen. Met onze doorlichting zeggen we: het moet dringend beter!  

Hoe gingen we te werk?  

In 2023 begonnen we met het samenstellen van ons memorandum. Dat memorandum vormt de basis van ons werk naar aanleiding van de verkiezingen. We identificeerden 6 prioritaire thema’s: de rechtsstaat, politie, antidiscriminatie, privacy, detentie en migratie. Dat deden we op basis van de uitkomsten van de Mensenrechtenbarometer en de input van onze expert-vrijwilligers. Aan de zes thema’s koppelden we ook telkens concrete beleidsaanbevelingen om de thematieken vanuit het oogpunt van mensenrechten beter aan te pakken in een volgende regering. We hielden het memorandum bewust beknopt om het leesbaar en overzichtelijk te houden.  

Na de keuze voor de drie thema’s voor onze analyse, werkten we per thema aan een visietekst. Die visietekst maakt duidelijk hoe wij als Liga voor Mensenrechten naar die samenlevingsproblemen kijken en welke oplossingen we zien. De visieteksten zijn een heldere en meer uitgewerkte versie van het memorandum. Ze leggen uit welke problemen we zien en hoe onze oplossingen daaraan tegemoetkomen. Die teksten vormen de basis voor de analyse van de partijprogramma’s.  

Vervolgens gingen we aan de slag met onze vrijwilligers. Zij stelden zich kandidaat om een analyse te doen, ofwel per partij ofwel per thema. We werkten een heldere methodologie uit, namelijk welke informatie zoeken we en waarom, en zorgden ervoor dat onze vrijwilligers hun input in een template konden aanleveren. Op die manier werd de analyse gestandaardiseerd, waardoor we er heldere conclusies uit konden trekken. We vroegen onze vrijwilligers om zich te focussen op de concrete maatregelen die voorgesteld werden in de verschillende partijprogramma’s. Daarnaast wilden we ook hun subjectieve analyse: Binnen welk kader bekijkt de partij de issues? Lijkt dat een speerpunt of net niet?  

Ten slotte legden we alle analyses samen en gingen we met ons team van de Liga voor Mensenrechten aan de slag om de puzzel te leggen. Welke maatregelen worden in verschillende partijprogramma’s naar voren geschoven? Zijn er uitschieters? En waar zitten de blinde vlekken bij de politieke partijen? De antwoorden op die vragen kan je hier lezen.  

Benieuwd naar analyses rond andere mensenrechtenthema’s?

Wat het thema antidiscriminatie en gelijke kansen betreft, kan je een grondige analyse vinden op https://eenstemvoorgelijkekansen.be/.  

Wat het thema justitie en rechtsstaat betreft, kan je terecht bij de Orde van Vlaamse Balies via https://www.ordevanvlaamsebalies.be/nl/nieuws-en-events/meerderheid-verkiezingsprogrammas-bedreigt-de-rechtstaat.

Deel deze pagina