Banner

Privacybeleid Privacyapp

Het spreekt voor zich dat we jouw privacy ook hoog in het vaandel dragen. De Privacyapp van de Liga voor Mensenrechten verzamelt geen persoonlijke data. We verwerken die dus ook niet en slaan niets op.

Hoe werkt dat dan?

1. Cookies

Absoluut geen cookies is niet mogelijk in een web app. We plaatsen uitsluitend een functionele cookie die verdwijnt als je onze app afsluit of naar een andere site surft.

2. De chatomgeving 

De privacyapp wordt op onze eigen website gedraaid. Dat wil zeggen dat er geen informatie naar andere partnerorganisaties of -bedrijven gaat. Wat er gebeurt binnen de app, wordt enkel en alleen door de Liga voor Mensenrechten beheerd. 

3. De Liga voor Mensenrechten vraagt mijn naam. Wat gebeurt daar mee? 

We vragen jouw naam om het gesprek persoonlijker te maken maar we houden die niet bij. Je kan dus ook een valse naam of een alias ingeven. Wij willen namelijk niet noodzakelijk weten wie onze applicatie gebruikt. De bedoeling van onze app is om inwoners van België kritisch te informeren over hun recht op privacy. Dat vereist niet dat we persoonlijke data verzamelen, dus doen we dat ook niet. 

4. Wat gebeurt er met de antwoorden op de vragen die je mij stelt? 

Die antwoorden worden ook niet opgeslagen. We analyseren ze wel in onze statistieken. Hoe dat werkt, leggen we hier [link naar laatste vraag] uit. 

5. Hoe weet je op welke locatie ik mij bevind? 

Aan de hand van het IP adres kan jouw locatie bepaald worden. Wij geven jouw IP adres – dat ons toegezonden wordt door jouw toestel – en geven dat aan een externe API (https://ipapi.co/) die ons jouw locatie bezorgt. Dit is een externe service die we aanspreken zonder enige context, de API weet dus niet waarom we jouw locatie vragen. We delen jouw locatie niet met een extern bedrijf en zelf slaan we dit ook niet op. Locatiebepaling kan verder alleen maar voor laptops of pc’s. Dat kan niet voor smartphones of andere toestellen die mobiel internet gebruiken. 
Die locatiebepaling wordt constant gebruikt op het internet, zowel door bedrijven als door overheden. Opnieuw, wij slaan dit niet op maar willen u ervan bewust maken dat die locatiebepaling bestaat en ook effectief gebruikt wordt. 

6. De email naar politici

De email naar politici wordt verstuurd vanuit onze mailserver. Dat wil zeggen dat zij jouw emailadres nooit te zien krijgen. De Liga voor Mensenrechten vraagt en kent jouw emailadres trouwens ook niet. 
Je kunt er verder voor kiezen om anoniem te blijven. Indien je wel je naam opgegeven hebt bij het versturen van de email, zal die weergegeven worden in de adresregel en in de handtekening op het einde van de email. Zo ziet het er uit alsof je zelf de email verstuurd hebt, zonder dat jouw persoonlijke gegevens gedeeld worden. Slim, niet? 

De email wordt tegelijk verstuurd naar álle politieke partijen. De Liga voor Mensenrechten gaat ervan uit dat respect voor onze fundamentele rechten voor alle politieke partijen relevant zijn. Mensenrechten zijn universeel en dus ook politiek neutraal. We willen hen dus ook allemaal wijzen op hun verantwoordelijkheid om ons recht op privacy te respecteren. 

Wat dan met privacy van politici zelf? Goede vraag! Wel, we versturen enkel e-mails naar de openbare adressen van de politieke partijen of hun hoofdkwartieren, niet naar de persoonlijke mailadressen van politici. We willen toekomstige beleidsmakers graag aandacht vragen voor ons recht op privacy. Het spreekt vanzelf dat we op onze beurt ook hun privacy respecteren. 

7. Slaat de Liga voor Mensenrechten dan helemaal niets op? 

Zoals gezegd verzamelen wij geen persoonlijke data. Maar we zijn wel geïnteresseerd in de statistieken: hoeveel mensen hebben onze applicatie gebruikt, welk pad wordt vaak doorlopen, wat vinden mensen het interessantst, … Het is namelijk belangrijk voor de Liga voor Mensenrechten om te weten wat mensen bezighoudt in de context van het recht op privacy. Dit stelt ons in staat om ons werk beter te doen. Voor u en alle inwoners van België. 
We analyseren die statistieken op basis van geaggregeerde informatie: dat wil zeggen dat we alle data anoniem verzamelen en enkel naar de grote trends kijken. Er is dus geen enkele mogelijkheid voor ons om een bepaald pad aan een bepaald persoon te linken. We kunnen dus uw antwoorden nooit kennen. 

Deel deze pagina