Testimonials

Wat zeggen onze vrijwilligers en donateurs?


Saïmah (27), antropolog:

"Ik heb drie maanden als vrijwillig stagiaire op kantoor gewerkt en daarbij de bewegingsmedewerker en beleidsmedewerker ondersteund. Ik heb enorm veel geleerd, zowel inhoudelijk als over de beweging.

Mensenrechten spraken me al lange tijd aan en op een dag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en de Liga een mail gestuurd of ik niet kon helpen. Ik kreeg meteen een enthousiaste reactie terug! Wat me vooral aanspreekt is dat de Liga mensenrechten in België aankaart en inspeelt op de actualiteit. Ook in Vlaanderen en Brussel worden helaas nog vrijheden ingeperkt of mensenrechten niet nageleefd. In de media zie je zoveel ellende. Ik wilde iets bijdragen, iets positiefs betekenen en het geluid van saamhorigheid versterken. Door te werken bij de Liga voor Mensenrechten heb ik ervaren dat we wel degelijk een verschil kunnen maken en dat we hier ook niet alleen in staan."

 

Jamila (27), jurist:

"Neutraliteit, integratie, gelijkheid en assimilatie zijn begrippen waar ik de laatste jaren al veel op heb gekauwd. Het lijkt alsof je niet meer aan deze begrippen voldoet als je jezelf identificeert als vrouw in een mannenwereld, als Berberse in een Arabische organisatie of als moslima in een maatschappij van vrijzinnigen.  In mijn leven ben ik al meermaals het slachtoffer geweest van discriminatie. 

Ik geloof in een wereld waar respect, gelijkheid en vrijheid belangrijk zijn. Deze waarden streef ik als mens en als jurist na en daarom heb ik beslist om mij als vrijwilliger in te zetten bij de Liga voor Mensenrechten. Ik zet mijn kennis en ervaring in voor juridisch onderzoek en voorbereiding van rechtzaken, en dan in het bijzonder de Vreemdelingenwet."

 

Mila (33), jurist:

"Tijdens mijn eerste interview met Eefje de coördinator van de Liga voor mensenrechten, had ik een goed gevoel en vond ik dat ik dat ik op een goede plek zat. Na enkele dagen kreeg ik haar positief antwoord op mijn aanvraag om vrijwilliger te zijn. Ik werd mediawatcher bij de Liga voor Mensenrechten. Het was een prachtige ervaring. Zoals de Liga geloof ook ik dat vrijheid en gelijkheid de meest belangrijk waarden zijn en ik was blij dat ik de verslagen over mensenrechten van de Liga kon lezen terwijl ik tevens de ontwikkelingen in de maatschappij in een brede zin kon volgen. Door te werken bij de Liga voor mensenrechten leerde ik enorm veel, ontmoette ik toffe mensen en was ik lid van het “Prijs voor mensenrechten” -team. Deze ervaring was voor mij een mijlpaal in mijn loopbaan in België."

 

Erik (60), fotograaf:

"Mijn passie voor fotografie kunnen inzetten voor het goede doel … dan is de Liga voor Mensenrechten een mooie opportuniteit om dit te verwezenlijken! Bovendien verruimt het mijn kijk op een maatschappijbeeld dat al te gemakkelijk vervalt in populistische uitspraken waardoor basisrechten gemarginaliseerd worden. In de hoop dat mijn beelden de mensen alert houden en de aandacht verscherpt waar nodig, blijf ik me graag inzetten om het onrecht de wereld uit helpen."

 

Jitte (30), econoom en donateur:

"Mensenrechten zijn mensenwerk. Ze worden maar afgedwongen als iemand er voor opkomt. Dat is exact wat de Liga doet. Ze agendeert items op de politieke agenda, participeert in het publieke debat en procedeert voor het Grondwettelijk Hof om de mensenrechten te verdedigen. In 2013 kwam ik hen zelf voor een eerste keer tegen op een politiek debat in Mechelen over de gas-boetes en camera's. Nadien zag ik hun werk terugkomen in talrijke arresten van ons Grondwettelijk Hof en de jaarlijkse Big Brother Awards. Gecharmeerd door de resultaten die de Liga boekte, heb ik dan ook een financiële bijdrage gestort."

Deel deze pagina