Bedrijven gaan correct om met recht op toegang tot persoonsgegevens

07 augustus 2013

Iedereen heeft het recht van toegang tot zijn/haar persoonsgegevens. Zo kan je een bedrijf vragen welke gegevens die over jou heeft opgeslagen. De Liga nam de proef op de som.

       

De Belgische wetgeving voorziet in een recht van toegang tot persoonsgegevens. Zo wordt het voor iedereen mogelijk gemaakt een kijkje te nemen in de gegevens die een bedrijf over hem/haar heeft opgeslagen. Via een persoonlijk verzoek kan men eender welk bedrijf aanschrijven. Hierop dient het bedrijf dan binnen de 45 dagen kenbaar te maken welke persoonsgegevens aanwezig zijn en voor welk doeleinde deze worden gebruikt. Grosso modo gaan alle bedrijven hier zonder problemen op in. Als het niet op een eerste verzoek is, dan wel op een tweede verzoek vergezeld van een meer 'dwingende' brief (bijvoorbeeld één van de Liga voor Mensenrechten). De Liga nam de proef op de som.

Persoonsgegevens, iedereen vult ze in. Vaak onnadenkend en in goed vertrouwen. De kleine lettertjes, onderaan de in te vullen papieren, waarborgen het goed gebruik en de bescherming ervan tegen derden. Of dat wordt toch aangenomen. Naast persoonsgegevens beschikken bedrijven echter ook over informatie met betrekking tot de activiteiten die aan de persoonsgegevens gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld op welke datum je een autoverzekering hebt afgesloten, welke financiële transacties je uitvoerde of welke schoenen je hebt gekocht en voor welk bedrag.

Omdat individuen geen rechtstreekse controle hebben over welke gegevens worden geregistreerd en voor welk doeleinde, wordt er in de privacywetgeving een recht van toegang tot deze gegevens verschaft. Hierbij tracht men te waarborgen dat: "U moet [...] kunnen nagaan of de verwerkte gegevens wel toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn, of het doelmatigheidsbeginsel werd nageleefd [...], ...." (art. 10 van de Privacywet). Voor de Liga schreef ons testpersoon alle diensten aan waarbij zij is aangesloten voor inzage in haar persoonsgegevens.

In totaal werden er 59 instellingen gecontacteerd. De respons op deze rondvraag lag hoog, 42 antwoorden werden verzameld oftewel 71,1%. De omvang van deze antwoorden liep sterk uiteen. In de meeste gevallen werden persoonsgegevens en een minimum aan informatie met betrekking tot de verwerking, doelmatigheid, oorsprong en de mededeling aan derden verschaft. Af en toe werden ook meer specifieke gegevens ter beschikking gesteld zoals aankopen en data.

Specifieke bepalingen op dit recht van toegang, zoals de beperkte inzage van gegevens die politiediensten over jou beschikken of de inzage van het medisch dossier, werden correct toegepast. De algemene bepalingen bleken voor sommige bedrijven wel moeilijker om na te leven. Ten eerste bleven 17 vragen tot toegang onbeantwoord bij een eerste rondvraag. Opvallend hierbij was het niet-antwoord van Test Aankoop, VDAB, RVA, De Lijn en de NMBS. Daarnaast waren vijf, in eerste instantie wel geselecteerde diensten, enkel te bereiken via een adres in het buitenland. De termijn van 45 dagen die een bedrijf krijgt om een persoon van antwoord te voorzien werd slechts in weinig gevallen niet gerespecteerd. De 17 vragen die onbeantwoord bleven werden een tweede maal aangeschreven, maar dan in naam van de Liga. Een antwoord hierop kwam snel en duidelijk, met excuses en soms zelfs een persoonlijke handtekening.

Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven in ons land vrij correct omgaan met het recht op toegang tot persoonsgegevens. Met betrekking tot gevoelige informatie zoals het medisch dossier en politiegegevens kan worden gesteld dat de wettige waarborgen worden gegarandeerd. Wanneer men op de gevraagde informatie moet wachten of deze onvolledig is, helpt het om een tweede brief te schrijven. In dit geval met een begeleidende brief van de Liga voor Mensenrechten. Toch is de wetgeving niet waterdicht. Bedrijven die zich in het buitenland bevinden zijn niet makkelijk te bereiken. Ook is het niet mogelijk een overzicht te krijgen in welke databases je persoonsgegevens allemaal zijn opgenomen.

Zelf jouw persoonsgegevens opvragen

Wil je zelf weten welke informatie bedrijven van jou bijhouden? Download hieronder onze modelbrief, vul hem in en stuur hem naar het bedrijf.

Indien je geen antwoord krijgt kan je je steeds wenden tot de Privacycommissie. Daarvoor vind je hieronder een modelbrief tot bemiddeling.

Veel succes!

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.