Big Brother Awards 2014: En de winnaars zijn…

04 juni 2014

       

De Liga voor Mensenrechten reikte op 4 juni 2014 voor de 4de maal haar Big Brother Awards uit aan de grootste privacyschenders van het voorbije jaar. Er werden 3 awards uitgereikt. De publieksprijs ging naar voormalig procureur-generaal Yves Liégeois voor zijn uitspraken over een DNA-databank voor baby’s. De juryprijs ging naar de smartphone, het persoonlijk spionagebakje in ieders broekzak of handtas. Een Lifetime Achievement Award viel te beurt aan de NSA voor haar onafgebroken inzet voor het uitbouwen van een controlestaat.

Met de Big Brother Awards plaatst de Liga voor Mensenrechten een verdrukt grondrecht in de schijnwerpers: het recht op privacy. Big Brother is overal: in je supermarkt, in je straat, in je wetten, in jezelf. Er is geen enkel domein in je dagelijks leven waarin je niet wordt geregistreerd, gesurveilleerd of geanalyseerd… zij het voor je veiligheid, voor commerciële redenen of zelfs voor puur entertainment. Soms met jouw toestemming in ruil voor wat gemak of kortingen, dikwijls buiten je weten om maar nooit helemaal gratis. En wie zijn privacy terug wil, moet ervoor betalen. Wie zijn ze? Hoe schenden ze jouw privacy? En wat weten ze van jou? De Liga voor Mensenrechten komt op tegen de hedendaagse Big Brother-cultuur. Iedereen surveilleren is absurd. Privacy is een fundamenteel mensenrecht.

Het debat rond privacy is vandaag meer levendig dan ooit. De Big Brother Awards zijn een kans om onze stem te laten horen en om de schendingen aan te klagen. Het publiek stemde Yves Liégeois naar de overwinning. Voormalig procureur-generaal Yves Liégeois maakte zich het voorbije jaar onpopulair door zijn omstreden uitspraken over een DNA-databank voor pasgeborenen. De Liga zag in de uitspraak voldoende redenen om een nominatie op te leveren: “Liégeois dient te beseffen welk gewicht aan zijn woorden kleeft. Binnen zijn functie is een gedegen aanhangen van alle fundamentele rechten essentieel. Als hooggeplaatste magistraten het recht op privacy ondergeschikt maken aan de belangen die zij dienen, kan men niet anders dan dit grondrecht een reddingsboei toewerpen”, aldus Caroline De Geest van de Liga voor Mensenrechten. “Waar de maatschappelijke consensus voor DNA-opslag tien of twintig jaar geleden eerder terughoudend – of zelfs onbestaande – was, groeit vandaag een zekere genegenheid voor voorstellen in die richting. Liégeois voedt dit sentiment en cultiveert hierbij een apathische houding ten opzicht van privacy.”

De expertenjury koos voor de smartphone als verdiende winnaar voor haar juryprijs. “Een spion op zak”, noemt de jury het klein grut. Waar we zijn, wat we doen en met wie. “Smartphones registreren het in een handomdraai. Gevoed door de nonchalance van de doorsnee smartphonegebruiker, belagen ontwikkelaars ons met hebberige data apps, waarvan we meer het genot dan de risico’s zien. Hoe meer, hoe beter, lijkt de algemene norm voor dataverzameling. Technologie herleidt privacy tot een illusie. En wij laten ons gewillig verleiden. Meer nog, we dragen er achteloos toe bij. De smartphone effent de weg naar de controlemaatschappij. Eentje waar we zelf aan bouwen”, aldus de vakjury.

Een speciale prijs was weggelegd voor de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. In een bewogen privacyjaar waarin Snowden menig afluisterschandaal onthulde bleef ook de NSA niet gespaard. De NSA werd “geëerd” als grootste Big Brother aller tijden, omwille van de grootschaligheid van haar spionage en controlepraktijken. Dat leverde hen een Lifetime Achievement Award op en eeuwige eerloze roem.

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.