De slimme meter verplichten is geen slimme zet

16 oktober 2018

Vanuit haar bezorgdheid omtrent het respect voor het recht op privacy, belicht de Liga in de context van het debat over de uitrol van de slimme meter een aantal aandachtspunten. De Gegevensbeschermingsautoriteit gaf op 5 september 2018 een negatief advies over het ontwerp van uitvoeringsbesluit omtrent de uitrol van de slimme meter. Dit advies maakt onze aanbevelingen des te relevanter.

Concreet brengt de Liga de volgende drie punten naar voor:

  1. De Liga ijvert voor een systeem van opt-in voor de slimme meter
  2. De Liga wil een concrete wettelijke basis rond de overheden die toegang zullen krijgen tot de data en voor welke reden
  3. De Liga wil dat er degelijk geïnvesteerd wordt in de cybersecurity van de digitale meter, ter bescherming van elke burger

Lees verder in de beleidsnota hieronder.

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.