• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten

Flagrante privacyschending van patiënten in het FPC Zelzate

21 augustus 2018

       

Uit een verslag van de Zorginspectie blijkt dat patiënten in het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Zelzate systematisch afgeluisterd worden tijdens bezoeken met hun familie, hun advocaten of de ombudspersoon. De bezoekersruimte staat namelijk niet enkel onder cameratoezicht, daar is ook afluisterapparatuur aanwezig die standaard ingeschakeld staat. De audio en de camera worden enkel uitgeschakeld op uitdrukkelijke vraag van de advocaat en indien er geen veiligheidsrisico bestaat.. Gesprekken van patiënten worden in realiteit dus systemisch afgeluisterd. Het personeel beweert dat dit nodig is om veiligheidsredenen.

Het systematisch afluisteren van patiënten in het FPC is een flagrante schending van hun recht op privacy en respect voor hun gezinsleven. De Wet Patiëntenrechten van 2002 stelt duidelijk dat patiënten recht hebben op hun intimiteit. Geen inmenging is hierop toegelaten tenzij bij wet voorzien en wanneer dit nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of de rechten van anderen. De afluisterpraktijken behoorden tot de routine, er werd dus voorafgaandelijk geen toets gemaakt of dit wel nodig was, in strijd met de Wet Patiëntenrechten.

Er wordt evenwel gesteld dat de Wet Patiëntenrechten hier niet geldt, omdat het gaat om personen die een crimineel feit gepleegd hebben en dus onder een justitiële maatregel vallen. Het gaat hier nochtans over internering: deze personen vallen onder een regime van verplichte zorg en moeten dus beschouwd worden als patiënt.  Zelfs indien ze beschouwd worden als gedetineerde, hebben zij nog steeds het recht om vertrouwelijke gesprekken te voeren met advocaten en familie op grond van de Basiswet over het gevangeniswezen. Daarenboven  stelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ten stelligste dat het afluisteren van gesprekken van gedetineerden, zowel met hun advocaat als met hun familieleden een schending uitmaakt van hun mensenrechten.

Bron:

DE MORGEN

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief