International Data Privacy Day

28 januari 2024

28 januari is een hoogdag voor ons, want dat is Internationale Dag van de Gegevensbescherming. Met de Liga voor Mensenrechten komen we al decennialang op voor de bescherming van het recht op privacy. En dat is dit verkiezingsjaar niet anders!
 Maar wat verwachten we precies van onze politici?

1. Verbied gezichtsherkenning in de openbare ruimte  
Het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie in onze straten maakt iedereen permanent identificeerbaar. Dat belemmert onze fundamentele rechten, zoals onze rechten op privacy, vereniging en vrijheid van meningsuiting. We vragen ook dat er opgetreden wordt tegen politiezones die die technologie al gebruiken zonder wettelijke basis. 
Wil je hier meer over weten? Surf dan naar deze website.

2. Verzamel geen metadata van iedereen  
Al tweemaal heeft het Europees Hof van Justitie België op de vingers getikt omdat het telecomproviders verplichtte om alle communicatiegegevens van alle inwoners van België te bewaren gedurende 12 maanden. Wie belt waar, met wie, wanneer, hoelang, naar welke sites wordt er gesurft, wie sms’t met wie… Naar aanleiding van die twee veroordelingen heeft België een nieuwe dataretentiewet in werking gebracht die meer voorwaarden stelt om metadata van gerichte personen te kunnen bewaren. Maar als we alle voorwaarden bij elkaar optellen, wordt er nu toch weer van iedereen data verzameld en bijgehouden zonder dat daar een noodzaak voor is. De Liga vraagt onze beleidsmakers om de algemene surveillance op te heffen en nu echt te investeren in legitieme, gerichte surveillance.   
Lees er hier meer over. 

3. Garandeer transparantie en informatie over overheidsdatabanken 
Een verscheidenheid aan overheidsinstanties verzamelt gegevens over de bevolking, zonder dat het duidelijk is waar die gegevens zich bevinden, wie toegang heeft en wie toezicht uitoefent. De bevolking heeft recht op transparantie. We vragen een toegankelijk en laagdrempelig systeem waarin mensen kunnen zien welke gegevens over hen verzameld worden en wie daar toegang toe heeft.  

4. Voorzie in extern toezicht op databanken van politie en inlichtingendiensten  
We vragen een element van extern, onafhankelijk toezicht op de databanken van politie, veiligheids- en inlichtingendiensten. Momenteel is er geen transparantie over welke gegevens in die databanken staan, waar ze vandaan komen en wat ermee gebeurt. Nochtans kunnen de gevolgen van wat er met de databanken gebeurt een grote impact hebben op het leven van mensen: aanhoudingen, intrekking van machtigingen, beperking op reizen,… We weten bovendien dat gegevens in die databanken niet altijd correct zijn, met alle gevolgen van dien. Burgers hebben geen mogelijkheid om zich daartegen te verdedigen. Er is geen extern orgaan waar een burger melding kan maken en dat daarna in de databanken kan kijken of diens gegevens wel kloppen. Met de Liga vragen we om zo’n systeem van extern, onafhankelijk toezicht te installeren.  

5. Garandeer een sterke Gegevensbeschermingsautoriteit  
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is een van de organen die moet waken over het respect voor ons recht op privacy. Je kan er als burger naartoe om klacht in te dienen wanneer je vindt dat bedrijven of bepaalde overheidsorganen jouw gegevens niet correct verwerken. De GBA gaat ook bedrijven inspecteren en geeft advies aan de verschillende parlementen wanneer wetgeving wordt besproken die invloed heeft op de privacy. De GBA kan evenwel wat meer middelen gebruiken om haar werk degelijk en snel te kunnen doen. Met de Liga vinden we het belangrijk om te hameren op het belang van een sterke GBA om zo het recht op privacy in België te kunnen bewaken. 

Wist je dat wij nog veel meer aanbevelingen voor onze politici maakten? Je kan ze lezen in ons Memorandum

 

Deel dit artikel

   

Tags:

PRIVACY

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.