Liga voor Mensenrechten: 'Koninklijk besluit contactonderzoek in strijd met fundamentele rechten'

15 mei 2020

De Liga voor Mensenrechten richt samen met haar Franstalige tegenhanger een open brief aan het parlement. Volgens hen druist het koninklijk besluit (KB) over de oprichting van een databank bij Sciensano tegen de fundamentele grondrechten in.

Geschreven door Tex Van berlaer, journalist bij Knack.be.

'We moeten het virus tracken, niet de burger.' Onder die slagzin publiceert de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des droits humains een open brief gericht aan de Kamer. De opstellers viseren een specifiek koninklijk besluit (KB) van 4 mei, dat de oprichting van een databank bij Sciensano regelt.

Die databank is volgens de regering cruciaal in het contactonderzoek. Het wettelijk kader was nodig om de zogenaamde 'coronaspeurders' van start te laten gaan. Dat onderzoek moet de contacten van bevestigde coronapatiënten in kaart brengen om zo de verspreiding van het virus in te dammen.

Maar de mensenrechtenorganisaties zien heel wat gevaren in de tekst. 'Alleen strikt noodzakelijke gegevens, nodig om noodzakelijke personen te informeren, mogen ingezameld worden', zo staat er. 'Gegevens die het identificeren van mensen kunnen mogelijk maken, moeten vernietigd worden van zodra ze niet meer nodig zijn.'

De organisaties laken onder meer dat de rijksregisternummers worden ingezameld. 'Dat is nergens voor nodig en het zou zelfs gevaarlijk zijn die in te zamelen.' De Liga vreest later misbruik in fiscale zaken of in de sfeer van de sociale zekerheid.

Het volledige proces moet transparant zijn, klinkt het. Er moet daarnaast 'één duidelijk aangeduid persoon' politiek verantwoordelijk zijn en vragen kunnen beantwoorden. Nu zorgt de versnippering van bevoegdheden voor onduidelijkheid.

De ondertekenaars vragen dat het parlement een 'wettelijk kader instelt dat wel conform is met het respect voor de privacy'. Ze roepen ook op om een 'comité van experten' zich over de zaak te laten buigen.

De open brief vind je hier.

 

Deel dit artikel

   

Bron:

KNACK.BE

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.