• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten
20 MEI 2019

Liga voert eerste Mensenrechtenbarometer uit

Vlaming vindt mensenrechten belangrijk, maar kent ze niet - Het Nieuwsblad (fem)
30 MEI 2018

Is een mens niet langer een mens?

Bij de dood van de kleine Mawda
03 APR 2018

Voorzitter Kati Verstrepen kijkt uit naar een feestjaar voor mensenrechten.

Tijdens haar eerste maanden als Liga-voorzitter zijn er ook mensenrechtensuccessen behaald.
29 MAA 2017

Nieuwsbrief maart 2017

Aanbod privacyworkshop ‘Big brother ís watching you.’ “Voor uw veiligheid wordt dit gesprek opgenomen.” Dit hoorde je vast al wel eens? En wat was je reactie? ‘Voor mijn veiligheid?! Hoe draagt het opnemen van dit gesprek bij aan míjn veiligheid?’
04 JAN 2017

TvMR en FATIK

Het Tijdschrift voor Mensenrechten (TvMR), én FATIK zijn deze week verstuurd per post!In het TvMR lees je over o.a. 'Kleine helden met een groot hart voor rechten van vluchtelingen', 'Over...
13 DEC 2016

Laten we in 2017 samen tegen de stroom in zwemmen

Prijs voor Mensenrechten 2016: Humane opvang van vluchtelingen. Afgelopen zaterdag op de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens namen drie helden; Hamid Hisari, Patrick Legein en Fernand Maréchal, redelijk ontroerd, de Prijs voor Mensenrechten in
16 NOV 2016

Een warm najaar

De Liga voor Mensenrechten doet haar best om er een warm najaar van te maken! 10 december huldigen we de spontane inzet van velen voor de humane opvang van vluchtelingen.
12 OKT 2016

Facebook gaat aan de haal met de twee Big Brother Awards

Je pikte het waarschijnlijk al op in de media: Facebook is de grote 'winnaar' van de Big Brother Awards 2016. Een afgevaardigde van Facebook nam afgelopen donderdag de awards een beetje onwennig in ontvangst en was eigenlijk ook 'not amused'
03 OKT 2016

Big Brother Awards 2016

Voorafgaand aan de uitreiking van awards vinden er op 6 oktober debatten plaats waar de nominaties stevig bediscussieerd worden. Tijdens deze 'privacysalons' worden zowel een voor- als tegenstander aan het woord gelaten onder leiding van een moderator. Er
09 AUG 2016

De nieuwkomersverklaring: een stigmatiserend voorstel dat mensenrechten schendt

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, wil een nieuwe en bijkomende voorwaarde invoeren voor vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de...
18 FEB 2016

Dataretentiewet 2.0 op komst. Regering wil opnieuw al uw communicatiegegevens bijhouden

Vorig jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet die telecombedrijven en internetproviders verplicht de communicatiegegevens van hun klanten systematisch een jaar lang bij te houden en politie,...
28 AUG 2015

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief