Mensenrechten en de formatie van de federale regering

08 augustus 2014

Kris Peeters en Charles Michel vervullen een belangrijk opdracht als formateurs van de federale Regering. Ons land staat de komende jaren voor grote uitdagingen en het is van essentieel belang om een goed doordacht federaal beleid op poten te zetten. Op het gebied van mensenrechten wenst ook de Liga een aantal aandachtspunten mee te geven. Het is van groot belang dat mensenrechten, die de basis en voedingsbodem van een vrije en democratische samenleving zijn, de nodige belangstelling (blijven) genieten. Onder meer op het vlak van justitie is er heel wat werk te verzetten en het respect voor mensenrechten is hierbij een eerste voorwaarde. 

De Liga voor Mensenrechten geeft ter inspiratie enkele aanbevelingen mee die volgens haar prioritair zijn o.a. op het vlak van het gevangeniswezen, privacy, GAS, Nationaal Mensenrechteninstituut, politiegeweld en de minnelijke schikking.

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.