Nationale Manifestatie tegen GAS

26 oktober 2013

       

Op 30 mei stemde een overweldigende meerderheid in het parlement voor de nieuwe GAS-wet met daarin een verlaging van de minimumleeftijd naar 14 jaar en een verhoging van het maximumbedrag tot 375 euro. 213 middenveldorganisaties spraken zich daags voordien uit tegen deze wet. Weinig Belgen die niet worden vertegenwoordigd door één van deze organisaties.

Door de invoering van GAS werd een snellere en flexibelere sanctionering beoogd. Een aantal gedragingen werden uit het strafrecht gehaald, zodat ze in de lokale politiereglementen ingeschreven kunnen worden. Deze evolutie is bijzonder ingrijpend en verontrustend om volgende redenen:

  • Het principe van de scheiding der machten wordt opgeheven en daarmee ook de bescherming tegen eventueel misbruik of machtsoverschrijding. De bevoegdheid van gemeenten om te sanctioneren is zeer groot. Ze kunnen immers beslissen welke gedragingen strafbaar zullen zijn en welke sancties hierop volgen. De bevoegdheden waarover de gemeenten vandaag beschikken, zijn dus zowel ‘wetgevend’ als ‘rechterlijk’.
  • Het gezonde evenwicht tussen preventie en repressie wordt verstoord. Niet voor alles wat maatschappelijk als minder wenselijk wordt aangevoeld, is een sanctie het beste antwoord. En hoe zullen de burgers weten welke gedragingen administratiefrechtelijk zullen worden gesanctioneerd?
  • Het recht op vrije meningsuiting en vergadering kan op onevenredige wijze worden ingeperkt ten behoeve van veiligheid.
  • Iedere gemeente bepaalt zelf wat onder ‘overlast’ wordt verstaan. Dit zorgt voorrechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. In de ene gemeente worden zaken getolereerd die in de andere bestraft worden. Zijn alle Belgen dan nog wel gelijk voor de wet?
  • De vervolging en bestraffing van misdrijven zijn in een rechtstaat de taken van de rechterlijke macht. Rechters behandelen bovendien hun zaken onafhankelijk en onpartijdig.
  • De administratieve boetes komen rechtstreeks de gemeentekas ten goede, wat aanleiding kan geven tot belangenvermenging.

Daarom: GAS? NEE BEDANKT! Tegen Gemeentelijke Administratieve Sancties. 

Op zaterdag 29 juni kwamen we al met enkele honderden personen samen om te vechten voor een open en spontane samenleving.

We verenigen ons op 26 oktober in Brussel voor een tweede Nationale betoging tegen de GAS. We vertrekken om 14u aan Brussel Noord. 

Laat je stem horen en kom mee!

 

 

 


Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.